HT-convenant tussen Novak en Belastingdienst voor onbepaalde tijd verlengd

Het convenant Horizontaal Toezicht tussen de Nederlandse organisatie van accountants en accountantskantoren (Novak) en de Belastingdienst is voor onbepaalde tijd verlengd.

Novak en de Belastingdienst sloten in 2012 een convenant Horizontaal Toezicht. Dit convenant is nu voor onbepaalde tijd verlengd. “Horizontaal toezicht past bij een moderne, maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen”, aldus Novak-directeur Guus Ham. “Er wordt gewerkt volgens vooraf overeengekomen normen. Er is eerder duidelijkheid over aangiften en veel controles achteraf worden overbodig. De werkwijze van horizontaal toezicht is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie.”

Novak geeft invulling aan de kwaliteitseisen door de Belastingdienst met een kwaliteitsraamwerk, bestaande uit een kwaliteitshandboek Horizontaal Toezicht (Handboek H), een vaktechnisch bureau, een verplichte PE-cursus, een acceptatieprocedure voor accountantskantoren en een toetsingskader.

Inmiddels hebben vijf Novak-kantoren zich aangesloten bij het convenant.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.