‘Maak helder onderscheid tussen controlerende en ondersteunende accountants’

Accountants die mkb-ondernemers ondersteunen met hun administratie en bedrijfsvoering zouden moeten stoppen met controlewerkzaamheden voor diezelfde ondernemingen. Dat zegt Marianne van der Zijde, zelfstandig adviseur en voormalig toezichthouder bij de AFM, in een nieuwe aflevering van de Novak-serie ‘Marco op de koffie’. Ook vrijwillige accountantscontroles en bijzondere verklaringen zou de mkb-accountant wat Van der Zijde betreft aan controlerende collega’s moeten overlaten.

In ‘Marco op de koffie’ gaat Novak-voorzitter Marco Moling in gesprek met boegbeelden en smaakmakers uit de wereld van het mkb en de accountancysector. De serie wordt uitgezonden via YouTube. Marianne van der Zijde is voor Novak geen onbekende, vooral door haar regelmatige opiniebijdragen voor Accountant.nl, de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA). Daarbij staat de mening van Van der Zijde soms lijnrecht tegenover het Novak-standpunt. Tussen Van der Zijde en Moling ontstond dan ook een ‘spannend’ gesprek.

Plezier
Volgens Marianne van der Zijde zou de beroepsgroep zichzelf en de samenleving een groot plezier doen door een duidelijke tweedeling tussen accountants die mkb-ondernemers ondersteunen en de accountants die controleren. Mkb-accountants denken vanuit het perspectief van de klant, aldus Van der Zijde, en bieden dienstverlening door te registreren, te rapporteren en te adviseren. De belangrijkste meerwaarde van de mkb-accountant ten opzichte van andere dienstverleners zit met name in die adviesrol en zijn of haar analytische en persoonlijke vaardigheden. Die rol verhoudt zich slecht tot de meer afstandelijke opstelling die van een controlerend accountant gevraagd wordt, die primair gedreven zou moeten zijn door het maatschappelijk belang van onafhankelijk gecertificeerde informatie.

Subsidieverklaring
Met een consequente scheiding van ‘controle’ en ‘advies’ trekt Van der Zijde feitelijk de lijn door die nu al geldt voor de zogeheten organisaties van openbaar belang, zoals beursgenoteerde ondernemingen en financiële instellingen. Ook controlewerkzaamheden die nu vaak door mkb-accountants worden verricht, zoals vrijwillige controles of een subsidieverklaring, zouden wat Van der Zijde betreft voortaan alleen nog door controlerend accountants mogen worden gedaan. Op termijn is dat duidelijke onderscheid alleen maar in het belang van de mkb-accountant, meent Van der Zijde. “Door de toenemende digitalisering van administratie en controle heeft een mkb-accountant in zijn adviesrol een veel grotere toekomst dan door vast te houden aan controle-werkzaamheden.”

Consolidatieslag
Marianne van der Zijde verwacht vanwege deze ontwikkeling wel een “consolidatieslag” binnen de accountancysector. Voor kleinere accountskantoren vraagt het vasthouden aan een controlepraktijk met een beperkte omvang steeds meer aan geld en menskracht. Wie toch controlewerk wil blijven doen, zal daarom moeten kijken naar samenvoeging met andere kantoren waardoor “nieuwe partijen” zullen ontstaan. Omdat in dit toekomstperspectief de wettelijk gereguleerde accountantscontroles door een nog kleiner deel van de NBA zal worden gedaan, vindt Van der Zijde het denkbaar dat de NBA zich ontwikkelt tot een privaatrechtelijke organisatie die alle accountants verenigt.

Bekijk aflevering 7 van Marco op de koffie.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.