Martina Sarris, Novak DIRECT-adviseur & docent: Uw PE-portfolio over 2023

Stichting Novak krijgt in januari 2024 veel vragen over het PE portfolio.

Januari markeert voor de meeste accountants het derde jaar op rij waarin zij zich buigen over hun persoonlijke reflectie voor hun permanente educatie (PE). Bij Novak begrijpen dat dit proces soms als ongemakkelijk en uitdagend kan worden ervaren, met name als het aankomt op het beschrijven van uw leerdoelen en prestaties. In dit nieuwsbericht willen we u voorzien van waardevolle tips op basis van de eerste beoordelingen door het Koninklijke NBA, ter ondersteuning van uw PE-portfolio voor 2023.

Hoe zit het ook al weer met het PE-portfolio voor accountants?

Het jaarlijkse PE-portfolio (NV PE 2019) bestaat uit 5 essentiële stappen, verdeeld over twee fases:

Fase 1: Plan van Aanpak

Stap 1: Overzicht van de werkzaamheden die u uitvoert.

Stap 2: Formulering van uw leerdoelen voor het komende jaar.

Stap 3: Identificatie van PE-activiteiten die uw leerdoelen ondersteunen.

Fase 2: Reflectie

Stap 4: Selectie van de leeractiviteiten die u gaat ondernemen om uw leerdoelen te verwezenlijken.

Stap 5: Reflectie op de leeractiviteiten en de wijze waarop ze zijn beschreven in uw portfolio.

Het plan van aanpak, dat wil zeggen stap 1, 2 en 3, dient jaarlijks uiterlijk voor 1 april vastgelegd te worden en vormt uw Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). De reflectie op uw leerdoelen, dus stap 4 en 5, dient jaarlijks vastgelegd te worden in het vierde kwartaal. Het voltooien van uw PE-portfolio voor 2023 dient uiterlijk op 31 januari 2024 afgerond te zijn. Hierna dient u te bevestigen in uw digitale dossier op MijnNBA.nl dat u hebt voldaan aan de PE-verplichting.

Beoordeling van het PE-portfolio

In de zomermaanden van 2023 heeft de NBA beoordelingen uitgevoerd op PE-portfolio’s voor het jaar 2022. Voor deze beoordelingen is steeds het PE-portfolio voor 2022 en de daarbij behorende onderbouwing opgevraagd. De bevindingen van deze beoordelingen zijn onderbouwd met feedback en schriftelijk verstrekt aan de accountants.

Hieronder hebben we drie veelvoorkomende praktische adviezen samengevat die nuttig kunnen zijn voor openbare accountants.

  1. Formuleer uw leerdoelen concreet: Wij adviseren u om uw leerdoelen SMART te formuleren. Een heldere omschrijving van wat u wilt bereiken en hoe dit uw toekomst zal beïnvloeden is van essentieel belang. Beschrijf uw leerdoelen in specifieke, meetbare, acceptabele, realistische en tijdgebonden termen. Een voorbeeld van een SMART leerdoel is: “Ik ben eind 2023 in staat om voor alle huidige NVKS-opdrachten een passende bedrijfsbeschrijving uit te werken en te documenteren in het permanente dossier.” Het formuleren van SMART-leerdoelen vergemakkelijkt de reflectie aan het einde van het jaar.
  2. Reflecteer concreet per leerdoel op wat u hebt geleerd en hoe u dit in uw beroepspraktijk hebt toegepast: Novak raadt aan om in uw PE-portfolio per leerdoel te reflecteren aan de hand van een erkende reflectiemethode, zoals STARR of Korthagen. Deze methodes helpen u om uw reflectie stapsgewijs in te richten, waarbij uw persoonlijke ontwikkeling in relatie tot uw beroepspraktijk centraal staat. Een reflectie is bijvoorbeeld:
  3. Voeg een conclusie toe aan uw reflectie per leerdoel, waarin u aangeeft of u tevreden bent met de behaalde leerresultaten in relatie tot het leerdoel: Het is van essentieel belang om in uw PE-portfolio per leerdoel aan te geven of u al dan niet tevreden bent met de behaalde leerresultaten. Dit stelt u in staat om te beoordelen of u uw leerdoelen volledig hebt gerealiseerd, en of er (delen van) leerdoelen zijn die wellicht in uw volgende PE-portfolio aandacht behoeven.

Verplicht thema duurzaamheid is verlengd tot eind 2024

Het NBA-bestuur heeft ‘duurzaamheid’ aangewezen als verplicht PE-onderwerp voor het jaar 2023. Duurzaamheid wordt hierin breed geïnterpreteerd, waarbij onderwerpen als ESG (Environmental, Social, en Governance) ook onder dit verplichte onderwerp vallen. U bent verplicht ten minste acht uur te besteden aan dit onderwerp. Dit houdt in dat u een leerdoel met betrekking tot duurzaamheid moet opnemen in uw PE-portfolio voor 2023.

Onlangs heeft het NBA het verplichte PE-thema Duurzaamheid verlengt tot eind 2024. Accountants die het verplichte thema Duurzaamheid doorschuiven naar 2024, moeten hierover een vermelding op nemen in hun PE-portfolio 2023. Vervolgens neemt de accountant in het POP voor 2024 het leerdoel Duurzaamheid op.

Accountants die in 2023 al invulling aan de PE-verplichting voor duurzaamheid hebben gegeven, hoeven dit niet nogmaals te doen in 2024.

Ondersteuning

Aarzelt u niet om contact op te nemen met Novak DIRECT (telefoonnummer: 085-0220150) of met Martina Sarris (telefoonnummer: 06 138 11669) om uw PE-portfolio gezamenlijk door te nemen en eventuele vragen of zorgen te bespreken. Novak biedt tevens een online PE-tool aan, waarin u uw PE-portfolio efficiënt kan vastleggen. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Uw PE-portfolio samen doornemen? Neem contact op met Novak DIRECT (085-0220150) of met Martina Sarris (06 138 11669).

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.