Nieuwe bestuursleden voor vereniging Novak

Op de algemene ledenvergadering van de vereniging Novak, gehouden op maandag 15 juni 2015, zijn Carel Verdiesen AA en Richard van Leeuwen AA/RB toegetreden tot het bestuur.

Carel Verdiesen AA (52) is geen onbekende binnen de kringen van de accountancy. Zo is hij vicevoorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering en lid van de Commissie Kwaliteitsbewaking Examens Praktijkopleiding AA. Daarvoor was hij onder andere voorzitter, vicevoorzitter en lid van het hoofdbestuur van de NOvAA. Sinds begin 2015 is Carel Verdiesen lid van de Signaleringsraad van de NBA. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van VGBA, controlestandaarden en kwaliteitssystemen. Verdiesen is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de vaktechniek bij een groot kantoor en heeft daardoor ervaring met kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.Verdiesen is tevens benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de vereniging Novak.

Richard van Leeuwen AA/RB (49) is mede-eigenaar van AACC te Apeldoorn en per 1 juli te Zutphen. AACC is een accountancy- en belastingadvieskantoor met vijftien medewerkers en drie vennoten dat zijn diensten aanbiedt aan het midden- en kleinbedrijf. Als motivatie om toe te treden tot het bestuur van de vereniging Novak noemt Richard: “Mijn motivatie is gelegen in het feit dat ik ervaar dat de mkb-accountant zo weinig in het licht staat en daar zelf in veel gevallen ook, door bescheidenheid of anderszins, debet aan is. De maatschappij kent eigenlijk met name de controlerende accountants en dan ook nog vaak vanuit vervelende publicaties. Zo is de rol van de accountant eigenlijk niet helemaal datgene ik voor ogen heb. Wel in zijn objectieve en onafhankelijke rol, maar de rol als adviseur en met name ook de subjectieve dienstverlening – lees het behartigen van de belangen van de cliënt – is in mijn optiek volledig onderbelicht. Terwijl wij, met onze inhoudelijke kennis van wetgeving, maar ook van ontwikkelingen in de maatschappij, zoveel kunnen bijdragen aan de ontplooiing van het mkb in het bijzonder, maar ook in maatschappelijke ontwikkelingen in een breder kader.”

Het bestuur van de vereniging Novak is verheugd dat deze twee heren het bestuur komen versterken.

Het bestuur nam afscheid van Els Erkens AA/RB, drs. Daniëlle de Groot-Kuipers RA, Alard Snippe AA en Gerrit Laan AA/RB. Novak wil hen bedanken voor hun inzet voor de mkb-accountant.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.