Nieuwe overgangsregeling UBO-register per 1 juni aanstaande

Op 17 april 2024 heeft minister Van Weyenberg (Financiën) de Tweede Kamer in een Kamerbrief geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het gebied van het UBO-register. In deze Kamerbrief is onder andere een overgangsregeling opgenomen omdat Wwft-instellingen (zoals accountantskantoren) tijdelijk geen rechtstreekse toegang hebben tot informatie uit het UBO-register.

Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register
Sinds 27 maart 2022 moeten Nederlandse organisaties hun UBO’s ingeschreven hebben in het UBO-register. Door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 22 november 2022 worden tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register verzorgd door de Kamer van Koophandel (KvK). Het is voor Wwft-instellingen daarom vooralsnog niet mogelijk om het UBO-register te raadplegen.

Oude regeling tot 1 juni 2024
Op basis van de oude regeling kon aan de hand van de bevestigingsmail van de KvK worden vastgesteld of een juridische entiteit is geregistreerd in het UBO-register. Deze oude regeling komt per 1 juni 2024 te vervallen.

Overgangsregeling per 1 juni 2024
Per 1 juni 2024 dient de accountant een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register op te vragen bij de cliënt waarmee een nieuwe zakelijke relatie wordt aangegaan. De cliënt kan dit gewaarmerkt uittreksel opvragen bij de KvK door middel van DigiD en vervolgens aan de accountant verstrekken.

Het gewaarmerkte uittreksel moet in ieder geval worden aangevraagd door een UBO. Het is nog niet bekend of tekenbevoegden van de organisatie (bijvoorbeeld bestuurders die geen UBO zijn) dit uittreksel ook kunnen aanvragen. Een UBO die het gewaarmerkte uittreksel opvraagt, zal een uittreksel ontvangen waar alle UBO’s van de organisatie op staan en dus niet alleen de aanvrager zelf. Een paar minuten na het aanvragen van het gewaarmerkte uittreksel zal het uittreksel in de mailbox van de aanvrager zitten. Er is dus geen wachttijd verbonden aan het opvragen van dit uittreksel.

Het betreft hier een overgangsregeling en is dus opnieuw een tijdelijke maatregel. Zodra accountants weer toegang hebben tot het UBO-register, geldt de wettelijke verplichting van artikel 4 lid 2 Wwft om zelf het UBO-register te raadplegen. Naar verwachting zal vanaf dat moment ook weer het terugmelden van onjuiste UBO-gegevens aan de KvK mogelijk zijn. Tot die tijd geldt de terugmeldverplichting niet.

Gevolgen voor bestaande cliënten
De nieuwe overgangsregeling heeft geen gevolgen voor bestaande cliënten wanneer al eerder is vastgesteld dat de UBO van een cliënt geregistreerd is (bijvoorbeeld op basis van de bevestigingsmail van de KvK of een screenshot van de inschrijving). In dat geval hoeft geen gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register bij de cliënt te worden opgevraagd. Is er van een bestaande cliënt nog geen bewijs van registratie, dan geldt per 1 juni 2024 dezelfde overgangsregeling als voor nieuwe cliënten.

Heeft u vragen over het UBO-register, de Wwft in het algemeen of andere vaktechnische vragen, neem dan hier contact op met één van onze adviseurs via Novak DIRECT.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.