Novak tekent convenant Horizontaal Toezicht

De Nederlandse organisatie van accountantskantoren (Novak) heeft vandaag een convenant Horizontaal Toezicht getekend met de Belastingdienst. “Met dit convenant onderstreept Novak haar rol als belangenbehartiger voor mkb-accountantskantoren in Nederland”, aldus directeur Guus Ham.

Kern van de afspraken in het convenant zijn de kwaliteitseisen die de Belastingdienst in het kader van Horizontaal Toezicht heeft gesteld. Novak geeft daar invulling aan met een kwaliteitsraamwerk, bestaande uit een kwaliteitshandboek Horizontaal Toezicht (Handboek H), een vaktechnisch bureau, een verplichte PE-cursus, een acceptatieprocedure voor accountantskantoren en een toetsingskader. Kantoren die aangesloten zijn bij Novak kunnen aan het convenant deelnemen.

Dit voorjaar organiseert Novak in samenwerking met de Belastingdienst een aantal regionale voorlichtingsbijeenkomsten. Daar krijgen kantoren informatie over de inhoud en de strekking van het convenant.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.