WODC brengt grootste witwas- en terrorismefinanciering-risico’s in Nederland in kaart

Ondergronds bankieren en laagdrempelige mogelijkheden om een buitenlandse bankrekening te openen behoren tot de grootste witwas- en terrorismefinanciering-risico’s in Nederland. Dit blijkt uit de nieuwe National Risk Assessments (NRA’s) Witwassen en Terrorismefinanciering die door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) zijn uitgevoerd en waarvan de rapportages recent zijn gepubliceerd. De uitkomsten van de NRA’s zijn onder andere van belang voor Wwft-instellingen zoals accountantskantoren.

Relevant voor accountantskantoren
De uitkomsten van de NRA’s zijn relevant voor het risicomanagement van Wwft-instellingen en daarmee ook voor accountantskantoren. Op grond van artikel 2c lid 1 van de Wwft zijn Wwft-instellingen verplicht om onder andere risico’s zoals geïdentificeerd in de NRA’s bij hun risicobeleid te betrekken.

De volledige rapportages van de uitgevoerde NRA’s is hier beschikbaar op de website van het WODC. Een overzicht met eerdere rapportages zijn hier bij het WODC beschikbaar.

In het aankomende Accountantsmagazine wordt nader aandacht geschonken aan de (inhoud van) uitgevoerde NRA’s.

Nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande? Neem dan contact op met Novak DIRECT. 

Met vriendelijke groeten,

Marcel Kurvers
Projectmanager Novak Kwaliteitssysteem

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.