Home » PE-coaching

PE-coaching

Het huidige PE-model vereist van de accountant dat een PE-portfolio wordt aangelegd. Hiervoor moet u als accountant nadenken over uw leerdoelen. Vervolgens opschrijven hoe u de leerdoelen denkt te bereiken. Aan het eind van het jaar dient u tenslotte vast te stellen of de ingezette middelen om de leerdoelen te bereiken voldoende effect hebben gehad. Dit alles dient in het PE-portfolio te worden vastgelegd. In de praktijk blijkt dat accountants met deze stappen en vastlegging moeite hebben. De PE-coach van Novak kan u behulpzaam zijn bij het opstellen en evalueren van uw leerdoelen inclusief het vastleggen ervan in het PE-portfolio.

>> Bekijk de tarievenlijst

Heeft u vragen over PE-coaching?

Vul het onderstaande formulier in. Onze specialisten nemen dan contact met u op. Of bel tijdens kantooruren naar 085-0220150.