Home » Pretoets

Pretoets

Met onze pretoets bezoekt een accountant van Novak uw kantoor en simuleert een toetsing. U krijgt bij een pretoets:

  • een algemene vragenlijst en gesprek over algemene zaken binnen uw kantoor;
  • een dossierreview van twee dossiers per accountant;
  • een uitgebreide rapportage van de pretoets, die bestaat uit een aanbevelingsbrief en een gedetailleerde en puntsgewijze beschrijving van de werkzaamheden conform het werkprogramma van de toetsers;
  • een evaluatiegesprek van de uitkomsten;
  • per accountant 1 PE-uur per gereviewd dossier met een maximum van 2 PE-uren.

Combineer een goede voorbereiding op de toetsing met PE-uren. Het tarief van € 1.050 is op basis van één tekenbevoegde accountant. Voor elke extra tekenbevoegde accountant komt er € 350 bij.

Een aanvullende dienst van Novak is dat een accountant van Novak bij het eindgesprek aanwezig is. Gedurende de dag is er contact tussen u en de accountant van Novak, zodat de situatie ingeschat kan worden. Heeft u een pretoets bij ons afgenomen, dan bedragen de kosten € 195. Heeft u geen pretoets afgenomen, dan zijn de kosten € 395. Alle bedragen zijn exclusief btw.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Thijs van der Linden AA (t.vanderlinden@novak.nl / T 06-83490532). Ook kunt u uw vragen stellen door een e-mail te sturen naar vaktechniek@novak.nl.