Programma: Persoonlijk leiderschap voor leidinggevenden in de accountancy

Novak biedt samen met de Coaching Company verschillende coaching- en trainingstrajecten aan voor Novak-leden. Annemarieke Brink ontdekte dat accountants en register valuators niet alleen behoefte hebben aan inhoudelijke, cijfermatige of bedrijfskundige ondersteuning, maar ook aan ondersteuning bij zaken als cultuur, teamopbrengsten en leiderschap. Ze besloot hierop in te spelen en richtte de Coaching Company op. Haar motto: medewerkers die goed in hun vel zitten, presteren beter.

Dit programma is een individueel programma Persoonlijk Leiderschap  bestemd voor leidinggevenden, maar ook voor toekomstige partners en leidinggevenden in de accountancy, waarbij de meest relevante thema’s van hedendaags leiderschap aan bod komen op een manier waarbij uw persoonlijkheid als leider het uitgangspunt is.

We brengen eerst uw leiderschapsprofiel in beeld met de EQ-i-2.0. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde test die het emotionele en sociaal functioneren meet op de volgende gebieden:

  • Zelfperceptie/ zelfbeeld, zelfactualisatie en emotioneel zelfbewustzijn;
  • Zelfexpressie/ emotionele expressie, assertiviteit en onafhankelijkheid;
  • Interpersoonlijk/ interpersoonlijke relaties, empathie en sociale verantwoordelijkheid;
  • Besluitvorming/ probleem oplossen, impulscontrole en realiteitstoetsing;
  • Stressmanagement/ flexibiliteit, stresstolerantie en optimisme. Een welzijnsindicator meet bovendien uw geluksniveau.

Van deze test wordt een individueel leiderschapsrapport gemaakt aan de hand van vier belangrijke dimensies van leiderschap: authenticiteit, coaching, inzicht en innovatie. Dit rapport bevat inzichten in de leiderschaps- en organisatorische implicaties van uw resultaten, informatie over welke vaardigheden de grootste kans op succes en ontsporingen in leiderschap voorspellen. Daarnaast geeft het rapport zicht op ontwikkelingsstrategie. Indien u dit wenst kan het resultaat worden vergeleken met topleiders waardoor een ontwikkelingsbenchmark wordt neergezet. Deze test is het vertrekpunt voor het vervolgprogramma.

Het programma begint met een sessie die gebruikt wordt om de testrapportage uitgebreid door te spreken. Daarnaast is er tijdens de eerste sessie ruimte om door te spreken wat uw persoonlijke ontwikkelvragen zijn en waar u accenten wilt leggen tijdens het traject.

Daarna volgen nog 5 sessies van twee uur. Tijdens deze sessies wordt onder meer aandacht besteed aan uw visie op leiderschap en uw persoonlijke invulling en vernieuwing van leiderschap. Authentiek leiderschap en uzelf kennen en uzelf zijn en de verhouding van authentiek leiderschap tot de daadwerkelijke werksituatie komen aan bod. Persoonlijke kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën worden zo gaandeweg duidelijk. Hierdoor wordt inzicht in de effectiviteit van uw leiderschap verkregen. De rol van  “fatal flaws” en (ondersteunende) competenties in relatie tot de effectiviteit van je leiderschap worden uitgediept.

Samengevat krijgt u met dit programma een helder beeld van uzelf als leider en persoon. U krijgt inzicht in uw sterke en minder sterke kanten en hoe effectief uw handelen daadwerkelijk is. Uw persoonlijke ontwikkeling en de optimalisering van uw handelen als leider staan centraal. Omdat het een individueel programma is, gaat dit echt over u in de breedste zin van het woord.

Speciale Novak leden prijs: € 1999,- ex btw

Docent:
Annemarieke Brink Bc MEd MSEN (Gedragsdeskundige at Coaching Company BV, registercoach Nederlandse Orde van Beroepscoaches.)

Over de Coaching Company:
De Coaching Company is aangesloten bij de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO), de grootste beroepsorganisatie van Nederland. Annemarieke is gedragsdeskundige bij de Coaching Company en registercoach bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches.

Contact:
Wilt u meer informatie over de Coaching Company? Neem dan direct contact op via het telefoonnummer (+31 (0) 85 079 2111) of stuur een e-mail naar info@coachingcompany.online.

Wilt u als Novak-lid meer informatie over het aanbod? Mail dan naar novak@novak.nl.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.