Post Tagged with: "mkb"

Duurzaamheid voor de samenstelpraktijk

Duurzaamheid voor de samenstelpraktijk Het Bestuur van de NBA heeft voorgeschreven dat accountants in 2023 minimaal 8 uur aandacht besteden aan duurzaamheid. Bent u werkzaam binnen de (brede) samenstel- en adviespraktijk en wilt u een basiscursus of een toepassingsgerichte cursus volgen, dan biedt Novak u een geschikt aanbod. Wij bieden zowel online webinars als fysieke […]

Lees meer

Novak-Kriton opleiding: Mkb-accountant als adviseur

Inhoud: Deze training bestaat uit de volgende onderdelen: Welke typen advies zijn te onderkennen? Wat zijn de minimaal uit te voeren werkzaamheden? Aan welke documentatie-eisen moet u voldoen? Hoe kunt u de kwaliteit van adviesopdrachten vergroten? Wat kunt u doen om uw adviesvaardigheden te vergroten? Welke eisen stellen adviesopdrachten aan […]

Lees meer

NBA Opleiding: Externe Verslaggeving voor kleine en micro-BV

Het vakgebied Externe Verslaggeving is in beweging. Jaarlijks zijn er wijzigingen en soms ook aanvullingen op BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. In deze workshop wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden zichtbaar gemaakt welke regelgeving van toepassing is op het voorbeeld, om vervolgens weer vanuit de regelgeving naar andere – gerelateerde – voorbeelden te gaan. Daarbij gaat het om de meest-voorkomende situaties in de mkb-praktijk op dit vakgebied.