Home » Toetsing

Toetsing

Heeft u de aankondiging ontvangen dat de toetser van de NBA dit jaar langskomt? De ervaring leert dat als u zich goed voorbereidt op een toetsing, dat u die dag met een gerust hart tegemoet kunt zien en dat het eindresultaat goed is. Novak biedt u ondersteuning in de diverse fases rondom een toetsing.

Hulp bij invullen monitoringsvragenlijst

Jaarlijks wordt in oktober aan alle accountantspraktijken gevraagd de monitoringvragenlijst in te vullen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze lijst bevat algemene informatie die van belang is voor de voorbereiding van de kwaliteitstoetsingen. Daarnaast vormt de monitoringvragenlijst de basis voor de jaarlijkse selectie van kantoren voor de kwaliteitstoetsing. Een adviseur van Novak kan u ondersteunen bij het invullen van de monitorvragenlijst.

Vrijstelling

Kantoren kunnen binnen vier weken na de aankondiging van de toetsing om tijdelijke vrijstelling vragen. Door bijzondere omstandigheden kan een (her)toetsing in een bepaald jaar niet wenselijk zijn. Het vrijstellingsverzoek moet schriftelijk en gedocumenteerd zijn. De Raad voor Toezicht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) reageert binnen acht weken op het vrijstellingsverzoek. De vrijstelling is tijdelijk en maximaal voor één jaar met de mogelijkheid tot verlenging met nogmaals één jaar. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een tijdelijke vrijstelling? Schakel dan onze adviseurs in.

Pretoetsing

Wilt u weten of uw kantoor met een gerust hart de toetsing tegemoet kan zien? Vraag dan bij Novak een pretoetsing aan. Met onze pretoetsing bezoekt een accountant van Novak uw accountantskantoor en simuleert een toetsing. Hiermee bent u goed voorbereid en ontvangt u bovendien PE-uren. Kijk voor meer informatie bij pretoetsing.

Ondersteuning tijdens toetsing

Een aanvullende dienst is dat een accountant van Novak bij het eindgesprek van de toetsing aanwezig is. Gedurende de dag is er contact tussen u en de accountant van Novak, zodat de situatie ingeschat kan worden.

Wanneer een voortgezette toetsing?

Wanneer de toetser tekortkomingen signaleert die relatief eenvoudig en binnen drie maanden kunnen worden hersteld, kan een toetser het initiatief nemen voor een voortgezette toetsing. Het getoetste kantoor kan dan in deze periode de tekortkomingen herstellen, waarna de toetsing wordt voortgezet en afgerond door de toetser en een advies voor het eindoordeel wordt gegeven. Gaat u akkoord met een voorstel voor een voortgezette toetsing, dan kunt u een beroep doen op Novak om u te helpen bij het herstellen van de desbetreffende tekortkomingen. Door akkoord te gaan met het voorstel kan het getoetste kantoor de kosten die gepaard gaan met een verbeterplan en het hertoetsingstraject voorkomen. Kosten die aanmerkelijk hoger liggen dan die van de voortgezette toetsing.

Hulp bij opzetten verbeterplan

Stelt de Raad voor Toezicht dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing van uw accountantskantoor op belangrijke onderdelen niet voldoet, dan moet u een verbeterplan opstellen dat naderhand door de Raad wordt beoordeeld. Komt u met een verbeterplan waaruit blijkt dat uw stelsel van kwaliteitsbeheersing weer op orde is, dan volgt het oordeel ‘voldoet’ van de Raad voor Toezicht. Deze hertoetsing volgt meestal na een jaar. Doe voor het opstellen van het verbeterplan een beroep op onze adviseurs. U wilt natuurlijk voorkomen dat u naar de Accountantskamer moet.

Accountantskamer en wat nu?

Als de hertoetsing opnieuw een negatief resultaat oplevert, dan volgt het oordeel ‘voldoet niet’. De Raad kan vervolgens het NBA-bestuur adviseren een tuchtklacht bij de Accountantskamer in Zwolle in te dienen. U moet het uiteraard niet zo ver laten komen. Mocht dit u toch overkomen, neem dan contact op met onze adviseurs om te zien wat zij in deze fase nog voor u kunnen betekenen.

Heeft u hulp nodig bij de toetsing?

Vul het onderstaande formulier in. Onze specialisten nemen dan contact met u op. Of bel tijdens kantooruren naar 085-0220150.