Update Kwaliteitssysteem (ivm gewijzigde VGBA en ViO) nu beschikbaar

Vanaf heden is een tussentijdse update beschikbaar voor uw Novak Kwaliteitssysteem. Deze tussentijdse update is reeds aangekondigd in de handleiding behorende bij de reguliere update voor het Novak Kwaliteitssysteem die sinds 17 september 2019 beschikbaar is.

Sinds 1 januari jl. is zowel de gewijzigde Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) als de gewijzigde Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) in werking getreden.

VGBA
De wijzigingsverordening VGBA 2019 betreft onder andere drie nieuwe artikelen over:

  • de verplichting tot collegiaal overleg;
  • het aannemen of aanbieden van geschenken;
  • het aanzetten tot onethisch gedrag.

De wijzigingen zijn verwerkt in de bestaande ‘Instructie cliëntacceptatie’, in een nieuwe ‘Instructie collegiaal overleg’ (beiden opgenomen in de module ‘Kantoorregelingen’) en in de ‘Instructie opdrachtaanvaarding’ zoals opgenomen in de module ‘Samenstellingsopdrachten’, ‘Beoordelingsopdrachten’ en ‘Controleopdrachten’. De wijzigingen hebben geen effect op de modellen.

ViO
De wijzigingsverordening ViO 2019 betreft voor accountants niet werkzaam voor OOB’s een wijziging die betrekking heeft op de langdurige betrokkenheid van teamleden bij een opdrachtgever. De wijzigingen zijn verwerkt in de ‘Instructie onafhankelijkheid’ in de module ‘Beoordelingsopdrachten’ en de module ‘Controleopdrachten’. Ook deze wijzigingen hebben geen effect op de modellen.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over deze update of de verwerking daarvan, dan kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl. Voor vragen over Scienta kunt u contact opnemen met de helpdesk van Scienta (0341-700256).

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.