Update module Controleopdrachten voor Novak Kwaliteitssysteem beschikbaar

Vanaf heden is een update voor de module Controleopdrachten van het Novak Kwaliteitssysteem beschikbaar.

De update bevat de volgende (beperkte) aanscherpingen:

Module Controleopdrachten

 • Inleiding: aanscherping in verband met gewijzigde standaarden;
 • Instructie onafhankelijkheid controleopdrachten: aanscherping in verband met verwijzing naar model in modellenbibliotheek;
 • Instructie inzicht in de entiteit en inschatten risico op afwijking van materieel belang: aanscherping in verband met verwijzing naar checklist inventarisatie frauderisicofactoren;
 • Instructie gebruik van statistische steekproeven in de controle: aanscherping in verband met aanpassing in model.

Modellenbibliotheek

 • Checklist onafhankelijkheid op opdrachtniveau assurance-opdracht: terminologie aanpassing in verband met NVKS;
 • Model indicaties frauderisciofactoren is weer een checklist indicaties frauderisicofactoren geworden;
 • Voorbeeld Audit Questionnaire groepsonderdeel: aanscherping in verband met verwijzing naar instructies;
 • Model attentiepunten groepsaccountants/werkzaamheden andere accountants: terminologie aanpassing in verband met NVKS;
 • Voorbeeld controleprogramma schattingen CO: aanpassing titel;
 • Model controleplan CO: aanpassing titel en opmaak;
 • Model proceduretests CO: aanpassing titel en tabelstijl;
 • Novak steekproefmodel controle: model aangescherpt;
 • Model attentiepunten deskundigen CO: aanpassing titel;
 • Model attentiepunten aangaande service organisaties CO: aanpassing titel;
 • Werkprogramma BO: terminologie aanpassing in verband met NVKS;
 • Voorbeeld controleprogramma eindejaarscontrole, balansposten CO: terminologie aanpassing in verband met NVKS;
 • Voorbeeld controleprogramma eindejaarscontrole, winst- en verliesrekening CO: terminologie aanpassing in verband met NVKS;
 • Werkprogramma consolidatie assurance-opdracht: terminologie aanpassing in verband met NVKS;
 • Checklist opdrachtafronding assurance-opdracht: tekstuele aanpassing.

Vragen?
Heeft u een vraag over deze update, de verwerking ervan of een andere vraag over het Novak Kwaliteitssysteem, neem dan contact op met Novak DIRECT. Wij helpen u graag!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.