Update module HRM

Vanaf heden is een update beschikbaar voor de module HRM van het Novak Kwaliteitssysteem.

De inhoud houdt op hoofdlijnen het volgende in:

  • De diverse instructies zijn waar nodig aanscherpt in het kader van wijzigingen in wet- en regelgeving. Hetzelfde geldt voor de arbeidsvoorwaardenregeling en bijbehorende arbeidsovereenkomst. Bijlage 4 ‘Flexibele arbeidsvoorwaarden’ behorende bij de arbeidsvoorwaarden is komen te vervallen met de komst van de werkkostenregeling.
  • Een functieprofiel voor de zelfstandig accountant is toegevoegd.
  • In de vaststellingsovereenkomst zijn naast het verschil van inzicht tevens bedrijfseconomische omstandigheden als reden voor beëindiging van het dienstverband opgenomen. Met betrekking tot beide redenen is de werknemer geen verwijt te maken, zodat hij aanspraak kan maken op een WW-uitkering.
  • Een meldplicht van datalekken voor de werknemers is opgenomen in de arbeidsvoorwaarden en in het model voor de arbeidsovereenkomst. Dit model sluit aan op de ‘instructie meldplicht datalekken’ in de module Kantoorregelingen van het Novak Kwaliteitssysteem.

Voor de goede orde maken wij u attent op Novak HRM en HRM Exclusief.

Novak HRM is een gezamenlijk product van Novak en Pilatusdam Mens & Organisatie, een integrale module waarmee kantoren worden ondersteund op het gebied van allerhande HRM-aspecten.

HRM Exclusief is een abonnement voor accountantskantoren die de module HRM van het Novak Kwaliteitssysteem gebruiken. In dit abonnement zijn de meest voorkomende werkzaamheden met betrekking tot HRM voor het kantoor geregeld door een externe HRM-specialist tegen een vast bedrag per maand.

Heeft u behoefte aan meer informatie over Novak HRM en/of HRM Exclusief neem dan vrijblijvend contact op met drs. Wim Huurman (telefoon: 079-3313747, e-mail: wim.huurman@pilatusdam.nl).

Neem voor vragen over het Novak Kwaliteitssysteem contact op met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl).

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.