Update Novak Kwaliteitssysteem module BO en CO 2024 vanaf heden beschikbaar

Vanaf heden is de update 2024 voor de module Beoordelingsopdrachten en de module Controleopdrachten van het Novak Kwaliteitssysteem beschikbaar.

Inhoud op hoofdlijnen
De update voor de module Beoordelingsopdrachten en de module Controleopdrachten bestaat uit wijzigingsvoorstellen op bestaande artikelen en nieuwe artikelen (nieuwe instructies en modellen voor de module Controleopdrachten). Op hoofdlijnen zijn de volgende inhoudelijke wijzigingen en uitbreidingen bij deze update doorgevoerd:

Module Beoordelingsopdrachten

 • Ten aanzien van de samenloop met overige dienstverlening en vergoedingen vanuit de ViO is deze instructie aanscherpt in verband met de aanpassingen in de ViO zoals besproken op de ledenvergadering van de NBA op 11 december 2023;
 • De instructie inzake de evaluatie van afwijkingen is aangescherpt. Het bijbehorende model is vernieuwd en beschikbaar in Microsoft Excel formaat. Hierin worden nu zowel de gecorrigeerde als de niet-gecorrigeerde fouten vastgelegd;
 • De instructie inzake discontinuïteit is aanscherpt;
 • Het model voor de materialiteitsbepaling is aangescherpt;
 • De checklist voor de interne kwaliteitsreview van de beoordelingsopdracht (voor de evaluatie vanuit de NVKS) is aangescherpt op het gebied van de aandacht voor de fundamentele beginselen;
 • De checklist opdrachtaanvaarding assurance-opdracht is aangescherpt.

Module Controleopdrachten

 • Het Model overzicht materiële posten, processen en werkzaamheden is compleet vernieuwd om de rode draad van de controle beter zichtbaar te maken. Daarnaast is een betere aansluiting op Standaard 315 doorgevoerd;
 • Ten aanzien van de samenloop met overige dienstverlening en vergoedingen vanuit de ViO is deze instructie aanscherpt in verband met de aanpassingen in de ViO zoals besproken op de ledenvergadering van de NBA op 11 december 2023;
 • De Instructie inzicht in de entiteit en inschatten risico op afwijking van materieel belang en het bijbehorende model zijn aangescherpt ten aanzien van de analyse van frauderisicofactoren;
 • Een nieuw model voor saldobevestiging is toegevoegd en de bijbehorende Instructie specifieke onderwerpen controleplan is uitgebreid met een procedure inzake externe confirmaties;
 • De gewijzigde Standaard 600 (Bijzondere overwegingen – controles van financiële overzichten van een groep (inclusief de werkzaamheden van accountants van groepsonderdelen) is verwerkt in drie compleet nieuwe instructies voor de groepsaccountant. Ook zijn uitgebreide Engelstalige auditinstructies toegevoegd aan de modellenbibliotheek waarbij de oude beperkte Nederlandse instructies zijn vervangen;
 • De checklist voor de interne kwaliteitsreview van de controleopdracht (voor de evaluatie vanuit de NVKS) is aangescherpt op het gebied van de aandacht voor de fundamentele beginselen;
 • De instructie inzake de evaluatie van afwijkingen is aangescherpt. Het bijbehorende model is vernieuwd en beschikbaar in Microsoft Excel formaat. Hierin worden nu zowel de gecorrigeerde als de niet-gecorrigeerde fouten vastgelegd;
 • De instructie inzake discontinuïteit is aanscherpt;
 • Het model voor steekproeven is op diverse onderdelen verbeterd;
 • Het model voor de materialiteitsberekening is aangescherpt;
 • Consultatie is nader uitgewerkt in de Instructie toetsing vaktechnische kwaliteit op opdrachtniveau;
 • De maatregelen die in deze module waren opgenomen ten aanzien van de 53 maatregelen vanuit het rapport ‘In het publiek belang’ zijn verwijderd of herschreven indien een maatregel inmiddels is verankerd in wet- en regelgeving;
 • De uitkomsten van het AFM rapport inzake fraude zijn in de Instructie indicaties fraude, corruptie en niet-naleving van wet- en regelgeving verwerkt;
 • De gewijzigde Standaard 220 (Kwaliteitsmanagement voor een controle van financiële overzichten) is verwerkt in diverse instructies van de module;
 • Uitkomsten van de NBA analyses rapportering fraude en continuïteit in de controleverklaringen van 30 mei 2024 zijn verwerkt in de desbetreffende instructies.

Handleiding
Voor zowel hulp bij de verwerking van deze update als het inzicht krijgen in de wijzigingen op detailniveau, is een op maat gesneden handleiding beschikbaar die je hier kunt downloaden. Wij adviseren je dringend om deze handleiding te volgen bij de verwerking van de update.

Met het in de handleiding opgenomen detailoverzicht kun je precies zien welke artikelen zijn gewijzigd met daarbij een korte toelichting. Als bijlage bij deze handleiding tref je tot slot een complete inhoudsopgave aan (inclusief de aan deze module verbonden modellen zoals opgenomen in de modellenbibliotheek), zodat je kunt zien welke artikelen in de module Beoordelingsopdrachten en de module Controleopdrachten zijn opgenomen en wat de actuele artikelvolgorde is.

Onderhoudsabonnement
Kom je niet (tijdig) toe aan het verwerken van de periodieke updates? Voor het beheer van het Novak Kwaliteitssysteem is een onderhoudsabonnement beschikbaar waardoor je hier geen omkijken meer naar hebt. Lees de ervaringen van kantoren die reeds gebruik maken van het onderhoudsabonnement op www.mijnkwaliteitssysteem.nl/reviews. Informatie over dit aanvullende onderhoudsabonnement is hier te vinden op de website van Novak.

Nog vragen over deze update?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van deze update in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl). Voor (technische) vragen over (de toegang tot) Scienta kan je contact opnemen met WoodWing Scienta (0341 700 256) of support.scienta@woodwing.com

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.