Home » Vaktechnische consultatie

Vaktechnische consultatie

Binnen een accountantsorganisatie is vaktechnische consultatie één van de belangrijkste kwaliteitsbeheersingsmaatregelen. Vaktechnische consultatie kan als middel worden ingezet bij complexere vraagstukken op het gebied van controle, interne beheersing en externe verslaggeving, of een combinatie daarvan. Ook omstreden aangelegenheden en ethische kwesties kunnen middels vaktechnische consultatie aan de orde worden gesteld.

Vaktechnische consultatie door Novak

Dergelijke vraagstukken kunt u aan Novak voorleggen. Wij hebben de expertise in huis om deze op juiste wijze te behandelen.
Een vaktechnische consultatie kan bijvoorbeeld op initiatief van de externe accountant plaatsvinden bij het toetsen van een standpunt, maar kan ook voortvloeien uit kwaliteitsmaatregelen binnen een accountantsorganisatie.

>> Bekijk de tarievenlijst

Heeft u vragen over vaktechnische consultatie?

Vul het onderstaande formulier in. Onze specialisten nemen dan contact met u op. Of bel tijdens kantooruren naar 085-0220150.