Wat is de deponeringstermijn van een jaarrekening?

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT vragen over deponeringstermijnen van jaarrekeningen van besloten vennootschappen (bv’s) bij de Kamer van Koophandel. De afgelopen jaren zijn de opmaaktermijnen en termijnen van deponering verkort. De op dit moment geldende termijnen worden hierna genoemd. Doe er uw voordeel mee!

  • De jaarrekening dient uiterlijk binnen acht dagen na vaststelling te worden gedeponeerd.
  • De uiterste termijn voor vaststelling van de jaarrekening verschilt per bv, maar uiterlijk binnen twaalf maanden na afloop van het betreffende boekjaar dient de jaarrekening te worden gedeponeerd.
  • De jaarrekening dient binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur van de bv te worden opgesteld. Eventueel kan de Algemene Vergadering met vijf maanden verlengen. Totaal zijn er dus tien maanden voor het opstellen van de jaarrekening.
  • Na het opstellen van de jaarrekening wordt deze vastgesteld door de Algemene Vergadering. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, geldt de ondertekening van alle bestuurders als vaststelling van de jaarrekening. Totaaltermijn deponering is dan tien maanden + acht dagen.
  • Indien niet alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn dient uiterlijk binnen twee maanden na de opstelling van de jaarrekening te worden gedeponeerd. Totaaltermijn deponering is dan tien + twee = twaalf maanden.

Heeft u ook een vraag over het deponeren van de jaarrekening, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Kijk ook eens op onze veelgestelde vragenpagina voor nog meer veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.