Verslag algemene ledenvergadering Novak

Op maandag 1 februari 2016 vond de algemene ledenvergadering van de vereniging Novak plaats in Hotel Restaurant Oud London te Zeist.

Marco Moling, de voorzitter van de vereniging Novak,opende om 16.00 uur de algemene ledenvergadering. In zijn welkomstwoord ging Marco in op de uitdagingen voor de mkb-accountant op het gebied van regelgeving, onderwijs en permanente educatie, ondernemerschap, en imago en positionering.

Daarna werden de notulen van de algemene ledenvergadering van 15 juni 2015, het bestuursverslag en de jaarrekening van 2015 vastgesteld door de ledenvergadering. Het bestuur werd decharge verleend voor de beleidsvoering van de vereniging Novak.

Verkiezing
Een nieuw lid trad toe tot het bestuur: drs. Herma van Lith-Slof RA. Herma is werkzaam in de (wettelijke) controlepraktijk bij Slof & Wildenburg accountants en belastingadviseurs. Nadat zij zich had voorgesteld aan de leden gingen zij unaniem akkoord met de benoeming, waarna Herma plaatsnam op het podium naast alle andere bestuursleden.

Beleidsplan
Het volgende agendapunt was het ‘Beleidsplan: belangenbehartiging voor mkb-accountants’. Marco Moling en directeur Guus Ham behandelden dit in een duo-presentatie. De vier thema’s (regelgeving, onderwijs, ondernemerschap, en imago/identiteit van de mkb-accountant) en drie drivers (ambities, betrokken en competent) van de vereniging Novak blijven het uitgangspunt voor het beleid van Novak.

Discussie
Novak heeft zich het afgelopen jaar veel gemengd in discussies die betrekking hebben op de mkb-accountant. Voorbeelden zijn de opinies ‘Keurslager of kiloknaller voor de micro-onderneming?’, verschenen op Accountant.nl, en ‘PE-punten voor een reclamefeestje? Mooi meegenomen!’, geplaatst op de website Accountancy Vanmorgen. Deze twee opinies leidden online al tot veel discussie en ook tijdens de ledenvergadering waren er voor- en tegenstanders van de verkondigde mening. De column geschreven voor Accountant.nl betrof het pleidooi van de NBA dat openbaar accountants die de micro-entiteiten (die vallen onder BW2) helpen met het opstellen van de jaarrekening aan de (herziene) Standaard 4410 gebonden blijven. Novak deelt deze mening.
De column geplaatst op Accountancy Vanmorgen ging over het toekennen van PE-punten aan het evenement Getwalk 2016, waar ICT-leveranciers in korte pitches hun producten konden toelichten. Dit evenement was niet PE-waardig, aldus Novak.
Na een levendige en boeiende discussie over de hiervoor genoemde zaken behandelden Guus en Marco uitvoerig het ‘campagnevoorstel mkb-accountants’, een multimediale campagne waarmee Novak de mkb-accountant onder de aandacht wil brengen van marktpartijen en het onderscheidende vermogen van de mkb-accountant duidelijk wil maken.

Contributie en begroting
Om de werkgroepen, het evenement ‘Dag van de mkb-accountant’ en het ontwikkelen van producten en diensten in het kader van imago, positionering en ondernemerschap te kunnen bekostigen, werd voorgesteld om de contributie te verhogen naar € 250,- per lid. Deze contributieverhoging werd nagenoeg unaniem vastgesteld door de leden. Ook de begroting van 2016 werd goedgekeurd.

Na een korte rondvraag sloot de voorzitter om 18.30 uur de vergadering en werden de aanwezigen uitgenodigd voor een buffet.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.