Vraag van de week: NBA handboek voor de kleine samenstelpraktijk, heb ik hieraan voldoende?

Veel van onze leden zijn kleine(re) accountantskantoren. Vanuit deze kantoren komt nu de vraag of het handboek van de NBA voor hen voldoende is.

Wij vinden dat de NBA met dit handboek het belang van het hebben van een handboek onderstreept. Dit ondanks dat het vanuit wet- en regelgeving gezien geen verplichting is voor kleine kantoren (verlicht regime NVKS). Door de beperkte omvang van het handboek zijn echter niet alle van toepassing zijnde onderdelen concreet ingevuld. Het kantoor dient zelf voor deze invulling te zorgen. Denk hierbij aan checklists- en werkprogrammamodellen op opdrachtniveau, vastlegging risicoprofiel in het kader van de Wwft per cliënt en naleving van de AVG (waaronder privacybeleid en privacy statement). Daarnaast is onduidelijk welke definitie voor een ‘klein kantoor’ is gebruikt. Vanuit de NVKS bezien is een klein kantoor een kantoor dat valt onder het verlicht regime. In het handboek van de NBA wordt echter gesproken over een kwaliteitsbepaler en een kwaliteitsmanager. Dit zijn termen die niet van toepassing zijn op het verlicht regime. Daarmee lopen termen en verschillende regimes van de NVKS door elkaar heen. De gebruiker moet op basis van wet- en regelgeving zelf bepalen wat wel en wat niet van toepassing is.

Het Novak Kwaliteitssysteem is er ook voor kleine kantoren. Met het Novak Kwaliteitssysteem implementeert u binnen een handomdraai (nieuwe) wet- en regelgeving die specifiek op uw praktijk van toepassing is. Het is een geruststellende gedachte dat uw kantoor werkt conform actuele wet- en regelgeving zonder dat u hier zelf dagelijks mee bezig hoeft te zijn. Het Novak Kwaliteitssysteem is een integraal kwaliteitssysteem op zowel kantoor- als opdrachtniveau dat door een redactieteam up-to-date wordt gehouden.

Heeft u ook een vraag over uw huidige kwaliteitssysteem, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.