Weet wat u verklaart!

Op accountantskantoren komen veel soorten bijzondere opdrachten voor. Voorbeelden zijn: beoordeling van een prospectus, een oplagecontrole, ondersteuning bij een kredietaanvraag, het behulpzaam zijn of onderzoeken van prognoses en projecties, en het afgeven van een subsidieverklaring. Voor veel accountants is het uitvoeren van een bijzondere opdracht aantrekkelijk, maar dit heeft echter wel vaak een verhoogd risicoprofiel. Weet u wat u verklaart?
Weet wat u verklaart!Bijzondere opdrachten kunnen zowel assurance- als non-assurance-opdrachten zijn. Wordt er niet verwacht dat de accountant zekerheid aan de informatie toevoegt, dan kunnen er samenstellingswerkzaamheden of specifiek overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd. De opdrachtgever mag er dan natuurlijk wel op vertrouwen dat de accountant de werkzaamheden deskundig en zorgvuldig uitvoert. Als de opdrachtgever een bepaalde mate van assurance verwacht, dan kan de accountant een beoordelingsopdracht (beperkte mate van zekerheid) of controleopdracht (redelijke mate van zekerheid) uitvoeren. In beide gevallen dient de accountant onafhankelijk te zijn.
Soms is standaardregelgeving van toepassing bij het controleren, beoordelen of samenstellen van historische financiële informatie. Ook kan afwijkende, specifieke regelgeving gelden. Dit biedt kansen voor de accountant, doordat binnen de kaders van betreffende regelgeving zeer gericht aan de vraag van de opdrachtgever kan worden voldaan. Aan het uitvoeren van een bijzondere opdracht kunnen ook veel risico’s zitten. Dit komt omdat de regelgeving complex is, de belangen vaak groot en de ervaring van het desbetreffende accountantskantoor met een dergelijke opdracht te gering. Een accountant kan verkeerde regelgeving toepassen, maar ook de juiste regelgeving verkeerd interpreteren.
Weet dus waar u aan begint bij het uitvoeren van een bijzondere opdracht. Stel uzelf de volgende vragen: heb ik de juiste kennis en ervaring in huis om de opdracht goed uit te voeren en weet ik wel wat ik daadwerkelijk verklaar? Maakt u fouten bij het uitvoeren van een bijzondere opdracht, dan wordt u daar op afgerekend. Door een opdrachtgever of andere belanghebbende, maar misschien ook door een toetser.
Heeft u ondersteuning nodig bij het uitvoeren van een bijzondere opdracht, dan biedt Novak uitkomst. Neem contact met ons op via Novak DIRECT en onze accountants bekijken samen met u hoe u uw bijzondere opdracht op de juiste wijze kunt uitvoeren.

Deze column is geschreven door onze accountant Bouwe Algra AA. Deze column komt uit Accountantsmagazine nummer 2 van 2018. Bent u nieuwsgierig naar de rest van de artikelen? Nog heel even geduld, in week 26 valt het magazine bij u op de mat!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.