Aandachtspunten bij fiscaal- en toeslagpartnerschap

Hoe moet u de wettelijke regeling inzake het fiscaal- en toeslagpartnerschap interpreteren? Onze nieuwe Novak DIRECT adviseur Remco Ruinemans bespreekt een aantal aandachtspunten. De wettelijke regelingen voor het fiscaal- en toeslagpartnerschap zijn al geruime tijd (vrijwel) gelijk aan elkaar. Hoewel er de afgelopen jaren niet veel gewijzigd is op dit gebied, kunnen de beperkte wijzigingen die er geweest zijn toch een relevante impact hebben.

Wanneer is er sprake van fiscaal- en toeslagpartnerschap?

Om te beginnen is er een categorie gehuwden en geregistreerde partners die altijd fiscaal- en toeslagpartner zijn. Dit is de categorie ‘gehuwden’.

Vervolgens is er een categorie ongehuwden. Deze ongehuwden zijn fiscaal- en toeslagpartner indien zij op hetzelfde adres staan ingeschreven bij de gemeente en zij aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

1. Zij hebben een notarieel samenlevingscontract gesloten.
2. Zij hebben gezamenlijk een kind, of de ene partner heeft van de andere partner een kind erkend.
3. Er is een minderjarig kind van een van de partners op hetzelfde adres ingeschreven.
4. Eén van de partners heeft de andere partner in de pensioenregeling als partner aangewezen.
5. Beide partners hebben een gezamenlijk eigendom bestaande uit een koopwoning.
6. Beide partners waren in het jaar voorafgaand aan het jaar dat u beoordeelt ook reeds fiscale partners.

Ontstaan partnerschap gedurende het belastingjaar

Voor zowel gehuwden als ongehuwden geldt dat er met terugwerkende kracht fiscaal- en toeslag partnerschap kan ontstaan indien het partnerschap in de loop van het jaar is ontstaan. Indien er pas later in het jaar fiscaal- en toeslagpartnerschap ontstaat, ontstaat er altijd met terugwerkende kracht fiscaal- en toeslagpartnerschap tot aan de datum dat men al op hetzelfde adres stond ingeschreven bij de gemeente.

Einde fiscaal- en toeslagpartnerschap

Bij gehuwden eindigt in beginsel het fiscaal- en toeslagpartnerschap zodra er een verzoek tot echtscheiding (of scheiding van tafel en bed) is ingediend bij de rechtbank en men niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente. Bij ongehuwden zal het fiscaal- en toeslagpartnerschap meestal eindigen zodra men niet meer op hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven staat, maar in voorkomende gevallen kan het ook eindigen omdat niet meer aan één van de andere voorwaarden voor ongehuwden wordt voldaan.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het fiscaal- en toeslagpartnerschap, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)? Neem dan contact op met Novak DIRECT, via onderstaand formulier. Wij helpen u graag verder!

Kijk ook eens op onze veelgestelde vragenpagina voor nog meer veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Bron: Ruinemans, R (25 januari 2019). Aandachtspunten bij fiscaal- en toeslagpartnerschap. Fiscaal Praktijkblad, 2019-004, p. 23-26.


 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.