Aandachtspunten Verslaggeving 2019

Tijdens de Dag van de mkb-accountant heeft Charles Kock, vaktechnisch directeur bij Flynth, een deelsessie verzorgd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van verslaggeving. Deze, zeer goed bezochte sessie, stond in het teken van zaken als deponeringsplicht, anonimisering, 4410, discontinuïteit, gebeurtenissen na balansdatum en diverse andere onderwerpen.

Bekijk hier de presentatie van Charles Kock.

Mocht u vragen hebben over één van de onderwerpen dan kunt u terecht bij Novak DIRECT of kunt u rechtsreeks bellen met Bouwe Algra AA, onze Novak DIRECT-adviseur (06 83521654).

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.