Aanvullende update beschikbaar voor de module ‘Kantoorregelingen’ van het Novak Kwaliteitssysteem.

Vanaf heden is een aanvullende update beschikbaar voor de module ‘Kantoorregelingen’ van het Novak Kwaliteitssysteem. Dit in verband met de overgangsregeling voor het UBO-register die geldt vanaf 1 juni aanstaande.

U kunt de update direct ophalen, verwerken en toepassen. Klik hier voor meer informatie over het ophalen van een update en hier voor het verwerken van de ontvangen wijzigingsvoorstellen.

Inhoud update
Recent is een Kamerbrief verschenen over de actuele stand van zaken op het gebied van het UBO-register. In deze Kamerbrief is onder andere een overgangsregeling opgenomen omdat Wwft-instellingen (zoals accountantskantoren) tijdelijk geen rechtstreekse toegang hebben tot informatie uit het UBO-register. Deze tijdelijke maatregel gaat in op 1 juni aanstaande en vervangt de oude regeling waarbij een ‘bewijs van inschrijving in het UBO-register’ in het dossier van de accountant voldoende was. De nieuwe overgangsregeling geldt totdat Wwft-instellingen weer zelf toegang hebben tot het UBO-register.

Met deze update is in de ‘Instructie cliëntenonderzoek identificatie en verificatie’ de oude regeling vervangen door de nieuwe overgangsregeling.

Nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben over deze update of de verwerking daarvan, dan kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl. Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) WoodWing Scienta kunt u contact opnemen met WoodWing Scienta (telefoonnummer 0341 – 700 256 of e-mail support.scienta@woodwing.com).

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.