Aanvulling artikel Accountantsmagazine december 2020 : Eindejaarstips – werkkostenregeling

In het Accountantsmagazine van december 2020 is er een passage opgenomen over de concernregeling in de werkkostenregeling.

Volledigheidshalve wil ik hier graag nog aan toevoegen, dat het uiteraard wel van belang is dat altijd de gebruikelijkheidstoets wordt gerespecteerd.
De Belastingdienst omschrijft dit uitstekend in het handboek loonheffingen op de hieronder opgenomen wijze. Bedenk bij deze tekst dat het van belang is dat alle elementen voor de werkkostenregeling wel als eindheffingsloon aangewezen kunnen worden.

Gebruikelijkheidstoets

Om vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen als eindheffingsloon te kunnen aanwijzen mogen die vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen niet meer dan 30% afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Dit noemen we de gebruikelijkheidstoets. Het moet dus gebruikelijk zijn dat uw werknemer vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van een bepaalde omvang belastingvrij krijgt en dat u de loonbelasting/premie volksverzekeringen via de eindheffing voor uw rekening neemt.

Vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwen wij als gebruikelijk. De afwijking van 30% geldt niet voor dit bedrag.

Als wij vinden dat de aanwijzing als eindheffingsloon van de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen ongebruikelijk is, moeten wij dat aantonen. U kunt dan toelichten waarom de aanwijzing als eindheffingsloon toch gebruikelijk is.

In het handboek loonheffingen van de Belastingdienst is verder nog opgenomen wat te doen bij twijfel over de gebruikelijkheid en naar welke elementen moet worden gekeken voor de beoordeling van de gebruikelijkheid.


Ik verwijs kortheidshalve naar hoofdstuk 4.2 van het handboek loonheffingen. Dit is terug te vinden onder de link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/handboek-loonheffingen-2020

Vragen? Neem contact op met Remco Ruinemans van Novak via r.ruinemans@novak.nl of via onze servicedesk Novak DIRECT.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.