Materialiteit bij samenstellingsopdrachten

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT vragen over materialiteit bij samenstellingsopdrachten.

Op grond van Standaard 4410 dient de accountant een inschatting te maken van de afwijking die acceptabel is. De accountant kan een berekening maken van de materialiteit voor de jaarrekening als geheel, dit ter ondersteuning van de inschatting of de afwijking acceptabel is. Het berekenen van een materialiteit is op grond van Standaard 4410 niet verplicht.

Bij het bepalen van de materialiteit houdt de accountant rekening met het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel en houdt de accountant rekening met de gebruikers van de jaarrekening. Indien sprake is van een materiële afwijking wordt deze in het dossier gedocumenteerd en leidt dit tot een  aanpassing in de jaarrekening. De accountant moet afwijkingen van materieel belang aanpassen/voorkomen om ervoor te zorgen dat het beeld van de jaarrekening niet misleidend is voor de gebruikers van de jaarrekening. Bij afwijkingen gaat het niet alleen om fouten of fraude maar ook om rubricering, presentatie en toelichtingen.

Heeft u ook een vraag over materialiteit bij samenstellingsopdrachten, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoor gerelateerd)?

Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.