CrowdfundingHub: ‘De mkb-accountant laat kansen liggen op het gebied van alternatieve financiering’

CrowdfundingHub: ‘De mkb-accountant laat kansen liggen op het gebied van alternatieve financiering’

De mkb-accountant heeft te weinig kennis van alternatieve financieringsvormen om de ondernemer optimaal te kunnen bedienen. Met die opmerking prikkelde Ronald Kleverlaan de aanwezige Novak-leden tijdens de meest recente Nationale Ondernemersdag van ONL voor Ondernemers. Accountantsmagazine ging op bezoek bij de directeur van CrowdfundingHub en vroeg hoe die kennis het beste kan worden bijgespijkerd.

CrowdfundingHub, opgericht in 2015, is een in Amsterdam gevestigd expertisecentrum gericht op alternatieve financiering. CrowdfundingHub biedt onder andere professionals, ministeries en de Europese Commissie kennis en kunde op het gebied van non-bancaire financieringsvormen. “In Nederland zijn leningen via crowdfunding heel populair, terwijl in de meeste andere landen vooral leningen aan particulieren spelen”, vertelt Ronald Kleverlaan over de huidige trend. “Nederland is na Engeland het grootste land waarin leningen beschikbaar zijn voor bedrijven, meer dan in Duitsland of Frankrijk bijvoorbeeld.”

Basiskennis
CrowdfundingHub adviseert onder andere professionals die ondernemers ondersteunen, waaronder de mkb-accountant. Uit een recente enquête van CrowdfundingHub, gehouden onder een groep mkb-accountants, bleek dat de basiskennis van accountants op het gebied van nieuwe financieringsvormen verre van toereikend is. “Dat is jammer, want zo laat de mkb-accountant kansen liggen op het gebied van alternatieve financiering”, vertelt Ronald Kleverlaan. “Hebben accountants kennis van alle verschillende financieringsvormen in de markt, dan kunnen zij buiten banken om financiering regelen voor ondernemers en hen veel meer vrijheid bieden.”

Goedkoper en flexibeler
Volgens CrowdfundingHub hebben mkb-accountants slechts beperkt verstand van alternatieve financieringsvormen omdat er binnen de accountancy erg traditioneel wordt gewerkt. “Wat je nog altijd ziet is dat de ondernemer voor een financieringsaanvraag bij de accountant aanklopt. En de accountant denkt bij financiering nog altijd aan een lening bij een bank, terwijl er tegenwoordig veel meer financieringsvormen zijn die flexibeler en vaak goedkoper zijn”, vertelt Kleverlaan. “Voor het verstrekken van een lening eist de bank vergaande zekerheden van de ondernemer. Misschien heeft die ondernemer voor de komende vier jaar echter niet één groot bedrag nodig, maar heeft hij genoeg aan een stukje overbruggingsfinanciering voor de komende zes maanden. Daarna zou hij bijvoorbeeld factoring kunnen inzetten om kortermijnfinanciering vrij te maken. Kiest een ondernemer voor een dergelijke constructie, dan heeft hij veel meer flexibiliteit. Hij zit immers niet vast aan een verplichting van vier jaar.”

Certificering
Volgens Kleverlaan moet de accountant niet alleen meer kennis krijgen van nieuwe financieringsvormen maar ook leren om goed bij elkaar passende financieringsvormen te combineren in de vorm van gestapeld financieren. Kleverlaan denkt dat de kennis van de mkb-accountant op het gebied van alternatieve financieringsvormen zou kunnen worden vergroot door het volgen van additionele opleidingen, die door of in samenwerking met bestaande accountantsorganisaties, zoals de NBA en Novak, zouden kunnen worden ontwikkeld. “Uit onze enquête bleek dat certificering van dergelijke opleidingen cruciaal is”, vertelt Kleverlaan. “Op het moment dat je je bijvoorbeeld kunt certificeren als ‘mkb-adviseur alternatieve financiering’ kun je je als accountant onderscheidend positioneren in de markt. Je kunt andere klanten benaderen en bestaande klanten beter bedienen. Je hebt veel meer mogelijkheden in huis om ondernemers verder te helpen. Het ministerie van Financiën moet een dergelijke opleiding formeel accrediteren, maar met het ontwikkelen van de opleiding kunnen we al snel aan de slag. Overigens zouden alternatieve financieringsvormen een onderdeel moeten uitmaken van het curriculum van de accountantsopleiding. Ook daar wordt nog te traditioneel gekeken naar financiering.”

Trend
Volgens Kleverlaan is het noodzaak voor de accountant om zich te verdiepen in alternatieve financieringsvormen vanwege de algemene mkb-ontwikkeling dat er minder bancair gefinancierd wordt. “Uit de cijfers van De Nederlandsche Bank maken we op dat het uitstaande vermogen al zes jaar afneemt en constateren we dat het aantal zakelijke klanten van banken afneemt. Aan de andere kant zie je dat de non-bancaire markt groeit. Ik verwacht dat we het over tien jaar niet meer hebben over alternatieve financieringsvormen, maar over mkb-financiering waar bancaire leningen en een groot aantal andere financieringsvormen onderdeel van uitmaken”, aldus Kleverlaan.
Er komen steeds meer digitale platforms waar financiering kan worden aangevraagd. Hiervoor heeft de ondernemer nog altijd de hulp nodig van een adviseur. “Daar liggen dus kansen voor de mkb-accountant als adviseur van de ondernemer. Niet elke accountant is geschikt om deze nieuwe rol op te pakken. Adviseren is iets anders dan administreren. Een belangrijke rol spelen voor de ondernemer bij het aanvragen van alternatieve financiering vraagt om creativiteit. Alles wat asset-based is, is gestapeld te financieren. Heeft de accountant verstand van alternatieve financieringsvormen, dan kan hij gaan puzzelen welke financieringsconstructie het beste past bij de wensen van zijn klant.”

Nieuwsbrief ‘Trends in mkb-financiering’
Wat zijn de belangrijkste trends in de nieuwe financieringsvormen voor het mkb en welke impact hebben ze? Wekelijks verzamelt Ronald Kleverlaan de belangrijkste (internationale) artikelen die de trends duiden rond moderne financieringsvormen, zoals marketplace/P2P lending, ICOs, Crowdfunding en Community Finance. U kunt deze gratis nieuwsbrief ontvangen door u aan te melden via www.altfinance.nl.

Dit artikel komt uit Accountantsmagazine nummer 3 van 2018. Bent u nieuwsgierig naar de rest van de artikelen? Nog heel even geduld, deze week valt het magazine bij u op de mat. Alle edities die tot nu toe zijn verschenen vindt u op deze pagina.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.