Als openbaar accountant voor het eerst ingeschreven in 2019? Let op: nieuwe PE-model is van toepassing

Gefaseerd wordt het nieuwe PE-model door de NBA ingevoerd. De accountant krijgt binnen dit model meer verantwoordelijkheid en keuzevrijheid in de vorm en inhoud van de PE-activiteiten. Centraal staat de vraag hoe de accountant vorm wil geven aan de eigen beroepsontwikkeling. Hierbij gaat het niet alleen om klassikale opleidingen maar ook zaken als intervisie, learning on the job, coaching, e-learning en zelfstudie. Activiteiten die voor de accountant nodig zijn om de eigen werkzaamheden nu en in de toekomst te kunnen uitvoeren en om maatschappelijk relevant te blijven. De verplichting hierbij is dat de accountant de leerdoelen en leeractiviteiten vastlegt in een dossier (PE-Portfolio) en daarin ook aangeeft wat de accountant heeft geleerd.

Staat u in 2019 voor het eerst ingeschreven in het register van de NBA, dan geldt voor u sinds 1 januari jl. het nieuwe PE-model. Dit betekent dat u uiterlijk 31 maart aanstaande een plan van aanpak moet opstellen. In het plan van aanpak worden de volgende drie stappen vastgelegd:

    1. Welke werkzaamheden voert u als accountant uit (wat is uw functietitel, wat is uw rol, wat zijn uw werkzaamheden en wat dient u als eindproduct van de werkzaamheden op te leveren)?;
    2. Welke leerdoelen stelt u per werkzaamheid in het komende jaar (kijkend naar vaktechnische kennis, vaardigheden en houding). Hierbij wordt vastgelegd:
  • wat u (anders) gaat doen na de leeractiviteiten (gedrag);
  • waar hetgeen over gaat dat als leerdoel wordt gesteld (inhoud);
  • hoe ver u zichzelf wilt ontwikkelen of welke groei u wilt doormaken (norm)3.Welke PE-activiteiten u gaat uitvoeren in het kader van de geformuleerde leerdoelen. Welke leeractiviteit kiest u? Voorbeelden van leeractiviteiten zijn de deelname aan en de ontwikkeling van een cursus, e-learning, intervisie, webinars, coachingstrajecten, meelopen met een ervaren collega, zelfstudie, etc.

Tot 31 december jl. was het mogelijk om uitstel voor naleving van het nieuwe PE-model bij de NBA aan te vragen en nog één jaar aan de oude PE-systematiek deel te nemen. Uitstel wordt bijvoorbeeld verleend indien andere accountants binnen een accountantskantoor pas in 2021 de overstap maken naar de nieuwe systematiek.

Vanaf 1 januari 2021 geldt het nieuwe PE-model overigens voor alle NBA-leden.

Heeft u vragen over het opstellen van een plan van aanpak in het kader van het nieuwe PE-model, schroom dan niet om contact op te nemen met één van onze adviseurs!

Print Friendly, PDF & Email
Tags: ,

Comments are closed.