Artikel: Guus Ham: “De mkb-accountant levert kwalitatief hoogwaardig werk”

Guus Ham is de gedreven en betrokken directeur van de stichting Nederlandse organisatie van accountants en accountantskantoren, kortweg Novak. Een man uit de praktijk, die bij onder andere KPMG en BDO werkte als belastingadviseur. Hij ziet nu hoe het speelveld voor fiscaal dienstverleners continu in beweging is. In het gesprek uit hij dan ook zijn zorgen over de toekomst van de kleinere mkb-accountantskantoren: “Dat is geen goede zaak, ook niet voor stakeholders zoals de Belastingdienst.”

Ham raakte in 2000 betrokken bij de stichting Novak. Het is een netwerkorganisatie die mkb-accountantskantoren ondersteunt bij de dagelijkse praktijk. Ham geeft leiding aan een bureau met 7 medewerkers en zo’n 30 professionals die als zelfstandige aan Novak verbonden zijn. Naast zijn functie als directeur is hij ook lid van het Novak-bestuur in de rol van secretaris. Novak is een stichting en heeft dus geen leden. “We noemen ze wel leden, omdat we ons als een ledenorganisatie gedragen. We zouden ze ook deelnemers kunnen noemen”, aldus Ham. Er zijn ongeveer 800 mkb-accountantskantoren aangesloten bij de stichting, samen goed voor zo’n 1.000 vestigingen. Ziet hij het ‘ledenaantal’ nog toenemen? Ham: “Groei is geen doel op zich. Ieder nieuw lid is van harte welkom maar ons streven is erop gericht om ieder – huidig – lid optimaal te ondersteunen.”

Service voor kleine kantoren

“We zijn er niet voor de hele grote kantoren, want die kunnen het zelf wel. Onze focus ligt op de kleine en middelgrote mkb-accountantskantoren”, legt Ham uit. “We maken geen onderscheid in de uitgevoerde werkzaamheden. Ook mkb-kantoren die een – wettelijke – controle uitvoeren kunnen rekenen op onze ondersteuning. Wij vinden dat zekerheidsverschaffing, in en voor het mkb, van grote waarde is.”

Novak is opgericht als serviceorganisatie, die schaalvoordelen aanbood aan haar leden. Hoewel het accent nu meer ligt op kwaliteit, regelgeving, onderwijs en ondersteuning, kunnen kantoren nog steeds schaalvoordelen halen bij Novak. “Kleinere kantoren hebben geen aparte afdelingen met vaktechnische medewerkers”, vertelt Ham. “Je kent die kantoren van binnen en buiten en ziet waar ‘gaten’ vallen. Dus je weet waar ze niet in kunnen voorzien, omdat ze gewoon te klein zijn. Om die ‘gaten’ te vullen kopen ze producten en diensten in bij Novak. Zo kunnen ze dus net zo professioneel werken als een groter kantoor.”

Naast kwaliteitssystemen die regelgeving praktisch vertalen in de vorm van werkprogramma’s, modellen en templates, biedt Novak cursussen en ondersteuning op kantoorniveau aan. Ook kunnen leden gebruikmaken van kantoorvoordelen voor kantoorartikelen, verzekeringen, software en meubilair. Het zijn deze schaalvoordelen waarmee Novak zich van andere koepelorganisaties onderscheidt. Toch vindt Ham eigenlijk dat er te veel koepelorganisaties zijn. Volgens hem ontstaat op die manier versnippering van ondersteunende diensten aan accountantskantoren.

 

Lees hier het hele artikel. 

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.