Column Theo Gommer (Novak DIRECT pensioen): Een bewogen pensioenjaar

De Wet toekomst Pensioenen
Een bewogen pensioenjaar, dat kun je wel zeggen van 2023. Allereerst waren er de Eerste Kamer-verkiezingen, vlak voordat de Wet Toekomst Pensioenen in deze kamer op de rol stond. Omdat, met name door de BBB, die de grootste fractie zou worden na 1 juni, er wellicht een meerderheid zou zijn tegen de WTP, was de vraag of de oude Eerste Kamer nog mocht stemmen over de WTP. Zelfs staatsrechtelijke aspecten werden erbij gehaald om de stemming tegen te houden. Uiteindelijk bleek overigens dat er ook in de nieuwe Eerste Kamer geen meerderheid tegen de WTP zou zijn. De WTP is dus per 1 juli een feit.

Verkiezingen
Vervolgens viel het Kabinet en kregen we nieuwe verkiezingen, met een verrassende uitslag. Op basis van de verkiezingsprogramma’s van de PVV, NSC en BBB zijn er twee vraagstukken inzake de WTP. Wat te doen met de pensioenleeftijd, de PVV wil deze terug zetten naar 65 jaar. Mijns inziens niet echt realistisch, maar goed. Verder willen de PVV en de BBB de WTP sowieso terugdraaien – ook al kan ik niet achterhalen waarom? Tegen om tegen te zijn? NSC wil niet de wet terugdraaien, maar wil wel een collectief instemmingsrecht om opgebouwde pensioenen in te varen (of niet). Dat is niet echt uitvoerbaar lijkt mij, los van het feit dát er geen wettelijke collectief instemmingsrecht bestaat. Wel een individueel instemmingsrecht. Maar dat zou betekenen dat de meeste pensioenfondsen twee systemen naast elkaar in de lucht moeten houden – voor de komende 50 jaar? De (retorische) vraag is of dat verstandig is.

Voordat er echter een Kabinet is en voor er dan een aangepaste WTP is, zijn we minimaal 2-3 jaar verder en zijn alle keuzes al gemaakt. Al met al voorzie ik dus niet dat de WTP niet in zijn huidige stand blijft.

Werk
Daarnaast willen de vakbonden dat de RVU-regeling (dus het onbelaste recht op 3 jaar eerder uittreden) na 2025 wordt verlengd. Als ik dan echter alles ‘samenvat’: de wens van toch eerder uitreden cq een eerdere pensioenleeftijd, geen (arbeids)migranten, de demografische ontwikkelingen – de komende 15 jaar verlaten circa 100.000 mensen per jaar het arbeidsproces -, en de wens van de ‘winnende partijen’, is meer politie, meer docenten en meer mensen voor de zorg en er moet meer gebouwd worden. Dan is de vraag: hóe dan?

Employability
Er zijn volgens het UWV dan maar twee restende oplossingen; meer digitalisering/robotisering (ik ben voor) en … langer werken. Er zal dus de komende jaren nog veel meer aandacht moeten zijn voor employability & pensioen; hoe zorgen we (werkgever en werknemer en de ZZP-er voor zichzelf), dát we het zo lang mogelijk volhouden. Ook in deze moet iedereen dan ‘over zijn eigen schaduw’ heenstappen. Of dat gaat gebeuren in de huidige persoonlijke maatschappij betwijfel ik. Maar goed, met hoop en vertrouwen het nieuwe jaar maar in!

Wilt u meer weten over dit onderwerp of kan ik u helpen met bovenstaande? Neem dan contact op met &Gommer Pensions 013 207 0052 of kijk op : www.gommerpensions.nl 

Theo Gommer, telefoon: 013-2070052/06-51449524
E-mail: theogommer@gommerpensions.nl
Website: www.gommerpensions.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.