De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)

De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus. Deze maand: ongebruikelijke transacties: vermenging zakelijke en privéactiviteiten

Tijdens een controle van Bureau Financieel Toezicht (BFT) bij een kantoor liep de onderzoeker tegen een opmerkelijke notitie aan. De cliënt, handelaar in 2e hands auto’s, verzocht de accountant meer omzet aan te geven.

De eigenaar van het autobedrijf had zijn accountant verzocht over 2020 en 2021 omzet bij te tellen. De cliënt was volgens de notitie zijn privéadministratie nog eens doorgelopen en een aantal transacties hadden volgens de cliënt een sterk zakelijk karakter. Deze waren in eerste instantie als privéaangelegenheid door de cliënt aangemerkt. De transacties betroffen onder andere provisies inzake deals in het buitenland en verkoop van boten en caravans (met buitenlands kenteken). Allemaal transacties waarbij geen direct verband met bepaalde zaken gelegd kon worden.

De cliënt verzocht de accountant de omzet over 2020 met € 40.000 en over 2021 met € 75.000 te verhogen. Tegenover de omzet stond volgens de cliënt wel een (niet gespecificeerde) inkoop van € 15.000 respectievelijk € 25.000. Hierdoor werd de winst over 2020 met € 25.000 en over 2021 met € 50.000 verhoogd.

Het kantoor heeft de omzet meegenomen in de jaarrekening en de omzetbelasting via de aangifte aangegeven.

Het kantoor heeft vanwege het ongebruikelijke en ondoorzichtige karakter van de transacties een melding van ongebruikelijke transacties bij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU-Nederland) gedaan. De melding is waarschijnlijk het ontbrekende puzzelstukje in de strafrechtelijke vervolging van deze hennepteler. Daar hield de cliënt zich, naast zijn autobedrijf, ook mee bezig.

Procedures inzake zowel het cliëntenonderzoek als de ongebruikelijke transacties vanuit de Wwft zijn opgenomen in het Novak Kwaliteitssysteem. Voor meer informatie zie hier op de website van Novak. Is uw kennis inzake de Wwft nog up-to-date? Wist u dat Novak ook in huis Wwft-cursussen verzorgd? Voor meer informatie stuur een e-mail naar novak@novak.nl.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.