De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)

De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus. Deze maand: ongebruikelijke transacties: auto’s contant betaald

BFT heeft bij diverse onderzoeken zaken geconstateerd, die voor accountantskantoren aanleiding moeten zijn om aanvullende werkzaamheden te verrichten. Mogelijk is sprake van witwassen.

Bij een autohandelaar is er duidelijk sprake van een geld- en goederenbeweging. Voor zowel de verkopen als de inkopen geldt dat hier een financiële transactie tegenover moet staan. Voorbeelden van aanwijzingen waarbij mogelijk sprake is van witwassen zijn:

  • De autohandelaar verkoopt een auto die hij volgens de administratie nooit heeft ingekocht. Een extra aandachtspunt is wanneer de verkoop in contanten heeft plaatsgevonden;
  • De autohandelaar verkoopt een auto die op papier wel is ingekocht, maar niet is betaald. Het is in de branche immers gebruikelijk dat de koper de gebruikte auto’s (vrijwel) direct na aankoop betaalt;
  • In de voorraad van de autohandelaar zijn auto’s opgenomen die nooit zijn ingekocht;
  • De autohandelaar verkoopt auto’s voor een aanzienlijk lager bedrag dan waarvoor hij ze heeft gekocht. Dit is met name een aandachtspunt wanneer er slechts een korte periode zit tussen inkoop en verkoop.

Een accountantskantoor dient in dat geval aanvullende werkzaamheden te verrichten. Mochten de aanvullende werkzaamheden de vragen over de transactie niet beantwoorden, dan moet een melding van een ongebruikelijke transactie worden gedaan bij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU-Nederland).

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht autohandelaar
Voor autohandelaren geldt dat zij cliëntonderzoek dienen uit te voeren indien er sprake is van een  contante betaling van € 10.000 of meer (of de waarde daarvan in vreemde valuta). Daarnaast geldt voor deze handelaren dat bij een contante betaling van € 20.000 of meer een melding van een ongebruikelijke transactie bij de FIU Nederland moet worden gedaan. Meer informatie over de meldingsplicht van onder andere aan- en verkopers van goederen is hier te vinden op de website van de Belastingdienst.

Onderzoek door accountantskantoor
Het accountantskantoor moet nagaan of de cliënt zich houdt aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en daarvan bewijs verzamelen, het cliëntenonderzoek. Als een autohandelaar zich niet houdt aan de meldplicht, is dit aanleiding voor het accountantskantoor om een melding te doen van ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland.

Hulp(middelen) bij (de toepassing van) de Wwft
Procedures inzake zowel het cliëntenonderzoek als de ongebruikelijke transacties vanuit de Wwft zijn opgenomen in het Novak Kwaliteitssysteem. Voor meer informatie zie hier op de website van Novak. Is uw kennis inzake de Wwft nog up-to-date? Wist u dat Novak ook in huis Wwft-cursussen verzorgd? Voor meer informatie stuur een e-mail naar novak@novak.nl.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.