De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)

De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus. Deze maand in het kader van de zomer: watermeloenen

Tijdens een onderzoek bij een accountantskantoor trof het BFT een groentehandelaar (groothandel) aan als cliënt. Deze handelaar kocht zeer grote hoeveelheden watermeloenen in uit Griekenland en Slovenië. De inkopen vonden contant plaats. Volgens het accountantskantoor vanwege het geringe vertrouwen van de handelaar in de banken in Griekenland en Slovenië.

In verband met de versheid en beperkte houdbaarheid van de producten, leverde de groothandel deze direct aan groentewinkels. Ook leverde hij aan diverse slagerijen en bakkerijen. Deze verkopen vonden contant plaats. De handelaar moest direct contant afrekenen omdat de afnemers onvoldoende geld op hun bankrekening hadden.

Van de contante verkopen waren geen kwitanties aanwezig. De groentehandelaar verzond de facturen later. Op de factuur waren de totaalbedragen en kilo’s vermeld, maar het was niet duidelijk wanneer welke leveringen hadden plaatsgevonden.

Contante ontvangsten stortte hij af op de bank. Het accountantskantoor kon een aansluiting tussen de facturen en de afstortingen niet maken. Het ging hierbij over grote hoeveelheden watermeloenen. De contante ontvangsten bedroegen ongeveer € 20.000 per levering/factuur.

Ook was opvallend dat hij voor een groot bedrag verkocht aan een bakkerij die volgens de KvK ten tijde van de leveringen failliet was.

Toetsing

BFT heeft de aangetroffen transacties getoetst aan voorbeelden bij de subjectieve indicator en ongebruikelijke transacties. Zij constateerde dat deze voldoen aan de volgende voorbeelden:

  • Transacties die door hun omvang, aard, frequentie of uitvoering ongebruikelijk zijn;
  • De cliënt heeft voorkeur voor activa die geen sporen achterlaten, zoals contant geld;
  • Het betaalverkeer vertoont een ongebruikelijk patroon;
  • De gelden waarover de cliënt beschikt zijn afkomstig uit onduidelijke bronnen of de door de cliënt aangegeven bronnen zijn onwaarschijnlijk of onvoldoende gedocumenteerd.

Meldplicht

Daarnaast bestond voor de handelaar een zelfstandige meldplicht. Handelaren die beroeps- of bedrijfsmatig goederen contant in- of verkopen voor € 10.000 of meer vallen ook onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het BFT verwacht van het accountantskantoor een kritische houding ten aanzien van contante transacties van € 10.000 of meer. Bij diverse onderzoeken constateert het BFT zaken die voor een accountantskantoor aanleiding moeten zijn om aanvullende werkzaamheden te verrichten. Mogelijk is sprake van een ongebruikelijke transactie.

Hulp(middelen) bij (de toepassing van) de Wwft
Procedures inzake zowel het cliëntenonderzoek als de ongebruikelijke transacties vanuit de Wwft zijn opgenomen in het Novak Kwaliteitssysteem. Voor meer informatie zie hier op de website van Novak. Is uw kennis inzake de Wwft nog up-to-date? Wist u dat Novak ook in huis Wwft-cursussen verzorgd? Voor meer informatie stuur een e-mail naar novak@novak.nl.

Print Friendly, PDF & Email
Tags: ,,

Comments are closed.