De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) : ongebruikelijke transacties: hennepkwekers.

De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)

De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus. Deze maand: ongebruikelijke transacties: hennepkwekers.

Bureau Financieel Toezicht (BFT) onderzocht de administratie van 2 broers bij een accountantskantoor. De broers hadden beiden een bouwbedrijf en het voeren van een administratie was niet aan hun besteed. Het accountantskantoor had grote moeite met het opstellen van de jaarrekeningen.  

Bij één van de broers was sprake van een onbekende hypotheek in het buitenland en ook de stand van onderhandse leningen was niet te volgen. Het accountantskantoor kon niet achter de aangifte staan die gebaseerd was op zoveel onduidelijke zaken. Ontbrekende zaken moesten boven water komen voordat het kantoor de aangifte indiende. Uiteindelijk zijn toch jaarrekeningen opgesteld en aangiften ingediend zonder duidelijkheid over een aantal zaken.

Ook bij de andere broer waren veel onduidelijkheden in de boekhouding, onder andere over de activiteiten. Waar had deze broer van geleefd? De administratie toonde een negatief netto privé. In dit geval wilde het accountantskantoor alleen een aangifte indienen indien de cliënt schriftelijk verklaarde zelf eindverantwoordelijke te zijn.

Uiteindelijk bleken de broers actief in de hennepteelt. De politie deed invallen en nam waardevolle spullen in beslag.

Het accountantskantoor heeft geen melding gedaan van ongebruikelijke transacties. Hoewel onbekende leningen en een negatief netto privé aanleidingen zijn om te veronderstellen dat sprake kan zijn van witwassen (subjectieve indicator).

Het accountantskantoor kreeg een boete opgelegd wegens het niet naleven van de Wwft.

Procedures inzake zowel het cliëntenonderzoek als de ongebruikelijke transacties vanuit de Wwft zijn opgenomen in het Novak Kwaliteitssysteem. Voor meer informatie zie hier op de website van Novak. Is uw kennis inzake de Wwft nog up-to-date? Wist u dat Novak ook in huis Wwft-cursussen verzorgd? Voor meer informatie stuur een e-mail naar novak@novak.nl.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.