De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT): ongebruikelijke transacties: krantenbericht ‘Fraude garagebedrijf’.

De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus. Deze maand: ongebruikelijke transacties: krantenbericht ‘Fraude garagebedrijf’.

Naar aanleiding van een bericht in de media over fraude door een garagebedrijf is Bureau Financieel Toezicht (BFT) nagegaan bij welk accountantskantoor de garage cliënt is geweest. Vervolgens heeft BFT een onderzoek ingesteld naar de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Het kantoor kreeg geen aansluiting in de goederenbeweging van de auto’s. Verschillende auto’s waren wel ingekocht maar niet verkocht en andersom. Verder waren er op diverse data negatieve kasboeksaldi. De eigenaar van het garagebedrijf gaf geen antwoord op de door het accountantskantoor gestelde vragen.

Op een gegeven moment promoveerde de eigenaar van het garagebedrijf een werknemer terwijl het op papier niet goed ging met het bedrijf. De werknemer ging meer verdienen dan de eigenaar. Verder viel op dat rond de datum van salarisuitbetaling, contante bedragen op de bankrekening van het garagebedrijf werden gestort. Ook op vragen van het kantoor hierover gaf de cliënt geen antwoord.

Het accountantskantoor nam afscheid van de cliënt maar verzuimde een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wwft bij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU) te melden.

Omdat het witwassen van geld via een gefingeerde dienstbetrekking overduidelijk een ongebruikelijke transactie is, werd aan het kantoor een boete opgelegd. BFT eist verder dat het kantoor de kennis over de Wwft  uitbreidt.

Procedures inzake zowel het cliëntenonderzoek als de ongebruikelijke transacties vanuit de Wwft zijn opgenomen in het Novak Kwaliteitssysteem. Voor meer informatie zie hier op de website van Novak. Is uw kennis inzake de Wwft nog up-to-date? Wist u dat Novak ook in huis Wwft-cursussen verzorgd? Voor meer informatie stuur een e-mail naar novak@novak.nl.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.