De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)

De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus. Deze maand: luxe auto’s contant betaald. 

Luxe auto’s contant betaald
Contante betalingen voor auto’s hoeven niet te leiden tot ongebruikelijke transacties. Echter gelden er wel verplichtingen wanneer het gaat om luxe auto’s die contant worden betaald en deze bedragen boven de € 10.000 liggen. Zowel de handelaar als het kantoor heeft dan verplichtingen vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) voerde een onderzoek uit bij een kantoor. Dit kantoor had onder andere een handelaar in luxe auto’s als cliënt. In de administratie van die autohandelaar werd geconstateerd dat een flink aantal ongebruikelijke transacties aanwezig waren. Cliënten rekenden namelijk de aangekochte auto’s in veel gevallen contant af en daarbij ging het meestal om bedragen van meer dan € 10.000. Dit brengt voor de autohandelaar de volgende verplichtingen met zich mee:

  • Bij een contante betaling van € 10.000 of meer en waarbij het vermoeden is dat de klant betrokken is bij witwassen of terrorismefinanciering moet cliëntenonderzoek worden uitgevoerd. Hierbij maakt het niet uit of de betaling in 1 keer gebeurt of in delen of termijnen;
  • Er moet een melding worden gedaan van een ongebruikelijke transactie als het gaat om een contante betaling van € 20.000 of meer (op grond van de objectieve indicator).

Voor alle handelaren geldt overigens bij het kopen of verkopen van goederen waarbij betaling in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 10.000 of meer, altijd de subjectieve indicator: “Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.”

De autohandelaar in deze casus had bovenstaande achterwege gelaten.

Het kantoor moet nagaan of de cliënt zich houdt aan de Wwft en bewijs daarvan verzamelen, het cliëntenonderzoek. In deze zaak hield de autohandelaar zich niet aan de meldplicht. Dit was aanleiding voor het kantoor om melding te doen van de ongebruikelijke transacties bij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU-Nederland).

Voor iedereen die beroeps- of bedrijfsmatig goederen verkoopt geldt de meldplicht. In het geval het voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen gelden andere bedragen dan het reguliere bedrag van € 10.000,– bij de verkoop van goederen. Voor meer informatie zie hier op de website van de Belastingdienst.

Procedures inzake zowel het cliëntenonderzoek als de ongebruikelijke transacties vanuit de Wwft zijn opgenomen in het Novak Kwaliteitssysteem. Voor meer informatie zie hier op de website van Novak. Is uw kennis inzake de Wwft nog up-to-date? Wist u dat Novak ook in huis Wwft-cursussen verzorgd? Voor meer informatie stuur een e-mail naar novak@novak.nl.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.