De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)

De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus.

Deze maand: witwassen via leningen.

Witwassen via leningen
Tijdens een controle van het BFT bij een kantoor liepen de onderzoekers tegen een aantal opmerkelijke leningen in de administratie van een restaurant aan. De eigenaar van het restaurant had volgens zijn administratie al diverse jaren achter elkaar leningen van zijn personeel gekregen. Het ging niet om heel grote bedragen per keer, maar per saldo liep het nogal op. De leningen werden contant van het personeel ontvangen en in de kas van het restaurant gestort.

Op zich zijn leningen in een administratie van een onderneming niet zo bijzonder en waren er leningsovereenkomsten opgemaakt. Maar volgens de overeenkomsten werden de leningen aangegaan voor 1 jaar en zouden ze na afloop van dat jaar afgelost worden. Van aflossing kwam het echter niet en het saldo van de leningen liep ieder jaar alleen maar op. Er werd geen rente in rekening gebracht en tenslotte waren er geen zekerheden.

Genoeg omstandigheden om de leningen als ongebruikelijk te bestempelen, zeker in het licht van het feit dat op de bovenverdieping van het restaurant een gigantische hennepplantage werd aangetroffen.

Het kantoor heeft, vanwege het ongebruikelijke en ondoorzichtige karakter van de leningen, een melding van een ongebruikelijke transactie bij de Financiële Inlichtingen Unit (FIU-Nederland) gedaan. Deze melding kan helpen de inkomsten van de hennepplantage aan de ondernemer te koppelen. Daarnaast is deze melding van belang om de toekomstige activiteiten van die ondernemer te kunnen monitoren.

Ondanks het feit dat het kantoor een melding heeft gedaan, heeft het BFT een bestuurlijke boete opgelegd. Dit omdat het kantoor heeft verzuimt om ‘onverwijld’ de ongebruikelijke transactie te melden. Ook is nagelaten een verscherpt clientonderzoek uit te voeren in verband met het brancherisico en de wijze waarop de financiering heeft plaatsgevonden (contant van het personeel en storting in de kas van het restaurant).

Procedures inzake zowel het cliëntenonderzoek als de ongebruikelijke transacties vanuit de Wwft zijn opgenomen in het Novak Kwaliteitssysteem. Voor meer informatie zie hier.

Is uw kennis inzake de Wwft nog up-to-date? Wist u dat Novak ook in huis Wwft-cursussen verzorgd? Voor meer informatie stuur een e-mail naar novak@novak.nl.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.