Deel uw mening over de associate degree-opleiding Finance

De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt momenteel een associate degree-opleiding Finance. Uw input vanuit de praktijk is daarbij onmisbaar! Graag horen we uw mening over waar deze opleiding aan zou moeten voldoen. Zo helpt u de inhoud verder aan te scherpen en de positie van de opleiding nader te bepalen binnen het bedrijfsleven.

Wat houdt de opleiding in?

De associate degree (Ad) is een 2-jarige praktijkgerichte hbo-opleiding die studenten opleidt tot professionals die financieel-economische functies kunnen vervullen zoals boekhouder, assistent-controller en assistent-accountant. Onder andere de volgende doelen worden met de opleiding beoogd:

  • Ruime kennis van boekhouden en weten hoe een administratie is opgebouwd en waar deze aan moet voldoen. Op basis van deze kennis stelt de professional rapportages op, bereidt hij/zij jaarrekeningen voor en rapporteert hij/zij over onvolledige en/of ontbrekende elementen, inclusief mogelijke oplossingen en ideeën ter verbetering van de administratie.
  • Werken met een financiële database, informatie hierin bewerken, analyseren, rapporteren en hierover adviseren. Daarnaast heeft hij/zij vergevorderde kennis van Excel.
  • De boekhouding in een financiële softwareapplicatie analyseren op juistheid en volledigheid en proactief gevonden discrepanties oplossen.
  • Algemene kennis van organisatieonderdelen en -functies binnen de organisatie. Op basis van deze kennis snapt hij/zij bedrijfs- en informatieprocessen en kan deze waar nodig verbeteren met als resultaat dat administratieve processen effectiever en efficiënter verlopen.
Geef uw waardevolle mening!

Bij het ontwikkelen van deze nieuwe beroepsopleiding is intensieve samenwerking met het werkveld een vereiste. Daarom is er een enquête ontwikkeld om verdere inzichten te verkrijgen. Novak onderstreept het belang van dit onderzoek en de opleiding.

Klik hier om de enquête te vullen. Uw feedback wordt anoniem verwerkt en alleen gebruikt voor de ontwikkeling van de opleiding. Uw medewerking wordt mede namens de Hogeschool Amsterdam zeer op prijs gesteld!

Heeft u vragen over deze opleiding? Neem dan contact met Joke Kersbergen, programmamanager associate degree opleidingen Hogeschool van Amsterdam, via j.m.kersbergen@hva.nl.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.