Download nu het Benchmark rapport Accountancy 2019-2020

Het gaat (nog) goed met de accountancy, maar de accountancy heeft nu zijn grootste knelpunt in capaciteitstekorten. Dat blijkt uit hetRapport Benchmark Accountancy: Salaris- en kantoorontwikkelingen 2019-2020’, opgesteld door Novak en Full•Finance Consultants.

Uit het benchmarkrapport blijkt dat er in het afgelopen jaar tot 6% meer behoefte was aan  personeel. Het aantal inschrijvingen voor de accountantsstudies neemt echter al jaren af. Op korte termijn wordt niet in de behoefte van nieuw personeel voorzien. Op middellange termijn zal het ook lastiger worden om vennoten te vinden. Uit het rapport blijkt dat het sentiment bij de deelnemende kantoren zeer positief is. De kantoren hebben aangegeven wat hun brutowinst in 2017 en 2018 was en waar zij in 2019 op uit denken te komen. De kantoren groeiden allemaal in 2018 met 4 tot 5% en verwachten dat ook te doen in 2019. De voorspelling is dat 2019 en 2020 nog goede jaren voor de accountancybranche zijn. Vanaf 2021 is de verwachting minder stabiel. De salarissen in het openbaar beroep zullen moeten stijgen om de concurrentie met andere branches aan te kunnen gaan en medewerkers voor de accountancy te behouden.

De opstellers van het benchmarkrapport stellen een (algemene) salarisverhoging van 3 tot 3,5% voor, waarbij goede mensen individueel extra beloond kunnen worden.Het advies is om de uurtarieven met minimaal het percentage van de totale kostenverhoging te verhogen. Liefst met iets meer.

Het benchmarkonderzoek naar de ontwikkelingen op de accountancymarkt is dit jaar voor de achttiende keer op rij uitgevoerd. Doe er uw voordeel mee en bekijk het rapport.

Mocht u interesse hebben in de presentaties zoals deze op 12 en 14 november jl. zijn gegeven dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar novak@novak.nl.

Wilt u van gedachten wisselen over de uitkomsten van het Benchmarkrapport dan vernemen wij dat ook graag.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.