Eindejaarstips 2021

Graag zetten wij nog enkele eindejaarstips voor u als accountant op een rij. Wij wijzen er volledigheidshalve op dat deze tips geen uitputtende bespreking van de onderwerpen betreffen.

Vrije ruimte werkkostenregeling
Voor 2021 kan het nog nuttig zijn om na te gaan of uw cliënten nog de resterende vrije ruimte in de werkkostenregeling kunnen benutten. Voor 2021 is de vrije ruimte 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom. In 2022 zal de vrije ruimte in principe weer 1,7% van de loonsom zijn.

Een en ander dient te worden verwerkt via de loonadministratie.

Onbelaste vergoeding woon-werkverkeer
De vaste reiskostenvergoedingen voor woon-werkverkeer die aan de fiscale spelregels hiervoor voldoen en reeds voor 13 maart 2020 waren toegekend, kunnen ook in 2021 in verband met de Corona crisis gewoon worden doorbetaald ongeacht het aantal thuiswerkdagen.
Deze regeling eindigt per 1 januari 2022, en dus moet een en ander vanaf deze datum gewoon weer conform de reguliere fiscale spelregels worden bepaald.

Thuiswerkvergoeding
In combinatie met het hiervoor genoemde onderwerp kan mogelijk direct worden beoordeeld of een werkgever van de gerichte vrijstelling voor thuiswerken gebruik willen maken. Vanaf 1 januari 2022 kan een werkgever namelijk (onder voorwaarden) € 2 per thuiswerkdag belastingvrij vergoeden aan werknemers. Deze regeling geldt in principe ook voor de directeur-grootaandeelhouder.
Indien de regeling dient te worden ingevoerd, dan kan het ook nuttig zijn om tijdig na te gaan denken over hoe een en ander dient te worden geadministreerd.

Elektrische auto
In 2021 geldt voor volledig elektrische auto ‘van de zaak’ nog een bijtelling privé gebruik auto van 12%. Deze lagere bijtelling dan het normale tarief van 22% geldt tot een catalogusprijs van € 40.000.
Boven de catalogusprijs van € 40.000 geldt weer het normale tarief van 22%. De auto moet wel voor 1 januari 2022 voor het eerst in gebruik worden genomen.

In 2022 wordt het hiervoor genoemde verlaagde bijtellingspercentage van 12% verhoogd naar 16%.
De maximale catalogusprijs waarvoor dit verlaagde percentage geldt wordt verlaagd naar € 35.000.

In zoverre kan het voor cliënten die een elektrische auto willen aanschaffen voordeliger zijn om dit nog in 2021 doen in plaats van in 2022.

BTW plicht denksportverenigingen
Een denksportvereniging, zoals een schaak- en/ of bridgevereniging, wordt met ingang van
1 januari 2022 BTW-plichting.

Er is geen BTW vrijstelling voor niet winstbeogende activiteiten meer van toepassing. Een en ander is ontstaan naar aanleiding van jurisprudentie.

Dit heeft onder andere gevolgen voor kantine activiteiten, het ter beschikking stellen van accommodaties, het toegang verlenen tot evenementen, de contributie voor de leden en de contributie die de vereniging eventueel aan een bond dient te voldoen.

Een BTW nummer per denksportvereniging aanvragen is naar onze indruk noodzakelijk. Vervolgens is het in voorkomende gevallen denkbaar om een beroep op de vrijstelling voor kleine ondernemers met een omzet van minder dan € 20.000 te doen.
Alhoewel dit niet altijd de beste mogelijkheid zal zijn, omdat er dan ook geen BTW terug kan worden gevraagd op kosten en investeringen. Enige begeleiding door een fiscalist of accountant lijkt ons wenselijk om een en ander op een rij te zetten.

Doorschuiven winst naar 2022 voor BV’s
In 2021 voldoet een BV 15% vennootschapsbelasting over een resultaat tot € 245.000. Stel er is in 2021 een hoger resultaat van toepassing voor de BV van uw client.

Dan kan het gunstig zijn om waar mogelijk een gedeelte van deze winst door te schuiven naar 2022.
Bij een winst van meer dan € 245.000 geldt in 2021 namelijk het tarief van 25% vennootschapsbelasting.
Vanaf 1 januari 2022 is er sprake van een hoog tarief voor de vennootschapsbelasting van 25,8%, en dit tarief geldt bij een winst van meer dan € 395.000.

Denk bijvoorbeeld aan het vormen van een voorziening voor groot onderhoud aan een bedrijfspand en het eerder laten ontstaan van bepaalde kosten voor het doorschuiven van winst naar de toekomst.

Teruglopend belastingvoordeel op aftrekposten
Diverse aftrekposten zijn al enige tijd niet meer aftrekbaar tegen het toptarief in de inkomstenbelasting. Het gaat om alle persoonsgebonden aftrekposten zoals de specifieke zorgkosten de giften en partneralimentatie. Het gaat ook nog om rente op de eigenwoningschuld. In 2021 is de aftrek in de hoogste tariefschijf voor de inkomstenbelasting (het toptarief) nog maximaal 43% voor deze posten. In 2022 is dit nog maar 40% en in 2023 zal het tarief naar verwachting naar 37,05% gaan.

Het kan met het oog op voorgaande lonend zijn om aftrekposten waar mogelijk nog naar voren toe te halen.

Let op: Indien er in 2021 rente vooruit wordt betaald op de eigenwoningschuld, dan kan maximaal een vooruitbetaalde rente over de maanden januari 2022 tot en met juni 2022 in aftrek worden gebracht in 2021. Overigens is het soms nog de vraag of een vooruitbetaling van rente op de eigenwoningschuld wel wordt toegestaan door de verstrekker van deze schuld (veelal een hypotheekverstrekker).

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met Remco Ruinemans van Novak via r.ruinemans@novak.nl of via onze servicedesk Novak DIRECT.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.