Herinvesteringsreserve (HIR) in de jaarrekening

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT vragen over het presenteren van een herinvesteringsreserve (HIR) in de jaarrekening op fiscale grondslagen.

Voor kleine rechtspersonen is het toegestaan om fiscale waarderingsgrondslagen toe te passen bij het opstellen van een jaarrekening. Als in de jaarrekening een herinvesteringsreserve zich voordoet dan dient deze apart opgenomen te worden onder het eigen vermogen. Het vormen van een herinvesteringsreserve wordt niet in de winst-en-verliesrekening verwerkt, maar de boekwinst wordt rechtstreeks ten gunste van de herinvesteringsreserve onder het eigen vermogen gebracht. Aanwending van de herinvesteringsreserve door vervanging van het bedrijfsmiddel wordt verwerkt als afboeking op de vervangende investeringen indien en voor zover fiscaal aanvaardbaar. Vrijval van een ongebruikte herinvesteringsreserve is winst.

Heeft u ook een vraag over het presenteren van een herinvesteringsreserve in de jaarrekening, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)? Neem dan contact op met Novak DIRECT, via onderstaand formulier. Wij helpen u graag verder!

Kijk ook eens op onze veelgestelde vragenpagina voor nog meer veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.