Hoge Raad : box 3 – heffing nog steeds discriminerend

De Hoge Raad heeft op 6 juni 2024 geoordeeld dat de wet rechtsherstel box 3 en de overbruggingswet box 3 nog steeds in strijd zijn met het verdragsrechtelijke discriminatieverbod en het eigendomsrecht.

Dit geldt in alle gevallen waarin het forfaitaire rendement hoger is dan het werkelijke rendement.

De Hoge Raad geeft nadere regels voor de berekening van het werkelijke rendement en voor het rechtsherstel dat moet worden geboden.

Kortheidshalve verwijzen wij vooralsnog naar https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2024/juni/hoge-raad-box-3-heffing-steeds-discriminerend/ .

Voor een meer uitgebreide uitleg over bovengenoemd onderwerp (of andere fiscale onderwerpen) neem contact op met Remco Ruinemans van Novak via r.ruinemans@novak.nl of via onze servicedesk Novak DIRECT

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.