Hoge Raad : Uitspraak vrijstelling omzetbelasting voor schuldhulpverlening en maatschappelijk werk

De Hoge Raad heeft 14 april 2023 een uitspraak gepubliceerd over de vrijstelling voor de omzetbelasting met betrekking tot schuldhulpverlening en maatschappelijk werk. Deze uitspraak is gezien de casus ook van belang voor beschermingsbewindvoerders en curatoren.

In een kwestie waarbij vanuit een eenmanszaak diensten worden verricht bestaande uit budgetbeheer, budgetbegeleiding en budgetadvisering, al dan niet in het kader van beschermingsbewind of curatele was in discussie of belanghebbende terecht de vrijstelling voor de omzetbelasting voor schuldhulpverlening en maatschappelijk werk had toegepast.

De Hoge Raad oordeelt uiteindelijk dat de vrijstelling van omzetbelasting voor schuldhulpverlening en maatschappelijk werk uitsluitend geldt voor instellingen die niet systematisch winst beogen.
De bijlage B bij het uitvoeringsbesluit omzetbelasting wordt onverbindend geacht. In de uitspraak werd naar onze indruk ook een vrij zwaar gewicht toegekend aan het feit dat er sprake was van een eenmanszaak.
De Hoge Raad gaat ook nog op de begrippen schuldhulpverlening en maatschappelijk werk in.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2023/april/hoge-raad-vrijstellingen-omzetbelasting-schuldhulpverlening/ en de volledige uitspraak onder https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2023:460 .

Naar aanleiding van dit arrest van de Hoge Raad, waardoor aangewezen winst beogende instellingen de sociaalculturele BTW vrijstelling niet meer toe zouden kunnen passen, is er een besluit uitgebracht.  

U kunt het beleidsbesluit hier (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-12111.html ) vinden. 

Het besluit bevat diverse goedkeuringen voor de toekomst en het verleden. 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met Remco Ruinemans van Novak via r.ruinemans@novak.nl of via onze servicedesk Novak DIRECT.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.