Jaarverslaggeving kleine fondsenwervende organisaties

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak-DIRECT vragen over jaarverslaggeving kleine fondsenwervende organisaties.

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ)  heeft voor kleine fondsenwervende organisaties richtlijnen opgesteld voor de jaarverslaggeving. Deze richtlijnen zijn te vinden in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen (zgn. RJk-bundel) onder hoofdstuk C2 Kleine fondsenwervende organisaties.

De fondsenwervende organisatie is een particuliere organisatie met een maatschappelijke doelstelling die niet op winst is gericht en voor het realiseren van haar doelstelling baten verwerft uit publieke offervaardigheid en daarnaast uit andere bronnen van herkomst zoals overheidssubsidies, loterijen en baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten.

De kleine fondsenwervende organisatie is een organisatie waarvan de totale baten op geconsolideerde basis in het verslagjaar minder zijn dan € 500.000.

Heeft u ook een vraag over jaarverslaggeving kleine fondsenwervende organisaties, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)?

Neem dan contact op met Novak-DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.