Mandatory Disclosure Rules / DAC6 per 1 januari aanstaande

Vanaf 1 januari aanstaande treedt de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR)/DAC6 in werking. Wat betekent deze richtlijn concreet voor accountants en belastingadviseurs in de mkb-praktijk?

De richtlijn is bedoeld voor zogenaamde potentieel agressieve belastingadviezen, maar ook meer gebruikelijke grensoverschrijdende adviezen vallen er door de opzet onder. De lidstaten willen misbruik voorkomen door toezicht te houden op de activiteiten van fiscale planners en belastingadviseurs. De materiële belastingwetgeving wijzigt niet; er ontstaat slechts een meldingsplicht. De aan te melden regelingen zijn niet automatisch schadelijk of verboden, maar de melding is bedoeld om de belastingautoriteiten van de betrokken lidstaten de mogelijkheid te bieden de regeling nader te onderzoeken.

De meldplicht zou eerder al op 1 juli 2020 zijn ingegaan. Echter heeft Nederland in verband met het coronavirus gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de EU biedt om de meldplicht op 1 januari aanstaande te laten ingaan. Het uitstel heeft geen gevolgen voor de terugwerkende kracht: de meldplicht geldt voor grensoverschrijdende constructies waarvan de eerste stap is geïmplementeerd vanaf 25 juni 2018.

Kort samengevat houdt de meldingsplicht in dat op straffe van een boete van maximaal € 830.000  intermediairs (waaronder accountants en belastingadviseurs) aan de Belastingdienst informatie moeten verstrekken over grensoverschrijdende constructies die zij bedenken, promoten, adviseren/implementeren, of waar zij bij behulpzaam zijn en die voldoen aan een of meer genoemde wezenskenmerken. Zij moeten deze melding doen binnen 30 dagen na het uitbrengen van het advies. De Belastingdienst wisselt deze informatie uit met de fiscale autoriteiten van alle EU-lidstaten.

Uit Kamerstukken (p.14) blijkt dat een accountant die zich in het kader van controleopdrachten beperkt tot het geven van een oordeel over de verwerking van de constructie in de financiële rapportage geen meldingsplicht heeft, omdat hij voor deze werkzaamheden niet betrokken is bij het bedenken of implementeren van de constructie. Dit geldt tevens voor bijvoorbeeld aangiftewerkzaamheden waarin de constructie is opgenomen. Het gaat hierbij dus om het advies en niet om het vastleggen van de gevolgen daarvan dat voor de accountant dan wel belastingadviseur tot een verplichting leidt.

Vanaf 1 januari kunnen meldingen worden gedaan in het gegevensportaal van de Belastingdienst. Meer informatie over de Mandatory Disclosure Rules / DAC6 is hier te vinden in de kennisbank op de website van de Belastingdienst.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.