Melding grensoverschrijdende constructies voor belastingen (MDR / DAC6)

Op 1 januari 2021 is de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR) (verder: DAC6) in werking getreden. Wat betekent deze richtlijn voor accountants en belastingadviseurs in de mkb-praktijk?

DAC6 verplicht intermediairs (zoals accountants, belastingadviseurs, notarissen, advocaten, financiële adviseurs en consultants die belastingadviezen geven) en/of belastingplichtigen om potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies te melden bij de Belastingdienst. De verplichting kan betrekking hebben op reeds verstrekte adviezen.

Potentieel agressieve grensoverschrijdende constructies

Bij potentieel agressieve grensoverschrijdende constructies gaat het om fiscale constructies waarbij ‘deelnemers’ van verschillende landen zijn betrokken en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken.

Het gaat hierbij om een constructie die zowel betrekking heeft op een inwoner (natuurlijke persoon of rechtspersoon) van Nederland als op een inwoner van een andere EU-lidstaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een constructie die betrekking heeft op een concern dat bestaat uit rechtspersonen in Nederland en in een andere EU-lidstaat.

Wezenskenmerken (hallmarks)

Een grensoverschrijdende constructie moet alleen worden gemeld als voldaan wordt aan één van de wezenskenmerken (hallmarks) zoals hier opgenomen op de procesplaat ‘MDR/DAC6: van melding tot toezicht’. Het overzicht bevat een aantal kenmerken van (volgens de richtlijngever) onwenselijke belastingontwijking, maar is niet beperkt tot belastingontwijking in de sfeer van de vennootschapsbelasting en/of dividendbelasting.

Melding

Samengevat houdt de meldingsplicht in dat, op straffe van een boete van maximaal € 830.000, intermediairs (waaronder accountants en belastingadviseurs) aan de Belastingdienst informatie moeten verstrekken over grensoverschrijdende fiscale constructies die zij bedenkt, aanbiedt, opzet, beschikbaar maakt voor implementatie of de implementatie van de constructie beheert, of waar zij bij behulpzaam zijn en die voldoen aan een of meer genoemde wezenskenmerken (hallmarks). Zij moeten deze melding doen binnen 30 dagen na het uitbrengen van het advies. De Belastingdienst wisselt deze informatie uit met de fiscale autoriteiten van alle EU-lidstaten.

De meldingen moeten gedaan worden in het gegevensportaal van de Belastingdienst. Meer informatie over meldingen voor MDR / DAC6 is hier te vinden in de kennisbank op de website van de Belastingdienst.

Novak Kwaliteitssysteem

Bij de update voor het Novak Kwaliteitssysteem (module Kantoorregelingen) die in september zal verschijnen, komt een nieuwe instructie, stappenplan en bijbehorend model in het kader van DAC6 beschikbaar.

Heeft u aanvullende vragen of expertise nodig over dit onderwerp? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Tags: accountant,belastingadviseur,DAC6,MDR,mkb-praktijk

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.