Saldering en verrekening vorderingen en schulden

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT vragen over saldering en verrekening van vorderingen en schulden.

Wanneer mag saldering plaatsvinden en wat zijn de voorwaarden?
Het is niet geoorloofd in de jaarrekening activa en passiva of baten en lasten tegen elkaar te laten wegvallen, indien zij ingevolgde deze titel in afzonderlijke posten moeten worden opgenomen. Het tegen elkaar wegvallen van posten wordt aangeduid met de term salderen.
Saldering van vorderingen en schulden mag alleen plaatsvinden als dit van rechtswege is toegestaan, dan wel contractueel is overeengekomen. Belangrijk is dat partijen elkaars debiteuren zijn in dezelfde kwaliteit, dat vordering en schuld direct opeisbaar zijn en voor vereffening vatbaar en dat de wet verrekening niet uitsluit.

De rechtspersoon moet het stellige voornemen hebben om de posten simultaan en gesaldeerd af te wikkelen.

Heeft u ook een vraag over het salderen en verrekenen van vorderingen en schulden, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)? Neem dan contact op met Novak DIRECT via 085-0220150. Wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.