Novak DIRECT: Hoge Raad uitspraak : Aangaan huwelijkse voorwaarden voor overlijden

In een recent arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld over de volgende casus. Een man en vrouw zijn in september 2015 gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. In oktober 2017 komen zij huwelijkse voorwaarden overeen met een verhouding 10% voor de man en 90% voor de vrouw. Binnen 180 dagen na dit moment komt de man te overlijden. De vrouw is de enige erfgename.

Oordeel Hoge Raad
De Hoge Raad oordeelt dat het aangaan van de huwelijkse voorwaarden geen schenking is.

Tevens oordeelt de Hoge Raad dat artikel 11 lid 4 successiewet in deze situatie niet van toepassing is. Dit artikel kan naar wij begrijpen mogelijk alleen van toepassing zijn indien de vrouw meer had gekregen dan waar zij op basis van de huwelijkse voorwaarden recht op heeft.
Daar was in deze casus geen sprake van.

Verder oordeelt de Hoge Raad dat er sprake kan zijn in deze casus van fraus legis, indien:

  • het ontgaan van erfbelasting het doorslaggevende motief was, en;
  • het zo goed als zeker is op het moment van aangaan van de huwelijkse voorwaarden dat de partner die tot het kleinste deel in huwelijksgemeenschap wordt gerechtigd eerder zal overlijden dan de andere echtgenoot.

Aangezien de inspecteur in deze casus niet voldoende feiten of omstandigheden kon aanvoeren dat van dit laatste punt sprake is, heeft de Hoge Raad de door de inspecteur opgelegde aanslag erfbelasting vernietigt.

Voor meer informatie kunt u de uitspraak raadplegen via ECLI:NL:HR:2024:239, Hoge Raad, 22/00619 (rechtspraak.nl).

Voor een meer uitgebreide uitleg over bovengenoemd onderwerp (of andere fiscale onderwerpen) neem contact op met Remco Ruinemans van Novak via r.ruinemans@novak.nl of via onze servicedesk Novak DIRECT.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.