Novak DIRECT: stelselwijzigingen

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT vragen over stelselwijzigingen.

Er is sprake van een stelselwijziging als één of meer grondslagen en/of regels anders zijn dan die welke bij de opstelling van de voorafgaande jaarrekening zijn gebruikt.

Het geheel van grondslagen voor het opmaken van een jaarrekening wordt ‘het stelsel’ genoemd. In de jaarrekening dient een eenmalig gekozen grondslag of presentatie consistent te worden toegepast (wettelijke eis van stelselmatigheid). Het gekozen stelsel mag alleen worden aangepast indien hier gegronde redenen voor aanwezig zijn en moet worden aangepast indien dit leidt tot een belangrijke verbetering van het inzicht.

Voorbeelden van gegronde redenen zijn:

  • een voorkeur in de wet of in de richtlijnen;
  • nieuw ingevoerde alternatieven in de wet of in de richtlijnen;
  • het stelsel dat in de desbetreffende bedrijfstak algemeen gebruikelijk is;
  • aansluiting bij internationale opvattingen;
  • het stelsel dat de moedermaatschappij van de rechtspersoon toepast;
  • een belangrijke verandering in de aard van de activiteiten van de rechtspersoon die met zich meebrengt dat een gewijzigde presentatie een beter inzicht geeft in het vermogen, het resultaat en/of de kasstromen van de rechtspersoon.

Heeft u ook een vraag over stelselwijzigingen, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.