Novak onderzoek: Elektronisch Factureren

Als ondernemer ontvangt en verstuurt u nogal wat facturen. Het verwerken hiervan kan veel tijd kosten en is erg foutgevoelig. Door gebruik te maken van e-factureren kunt u veel tijd besparen met het versturen en ontvangen van facturen, omdat deze automatisch worden verwerkt.

In samenwerking met go2UBL heeft Novak een enquête opgezet om inzicht te krijgen in de bekendheid en het gebruik van de mogelijkheden rondom elektronisch factureren binnen accountants- en administratiekantoren.

Deze enquête is beschikbaar tot 30 maart 2021. Aansluitend op deze enquête organiseren wij een Webinar over het belang van e-factureren via PEPPOL voor uw accountantskantoor. Via deze link kunt u zich hiervoor aanmelden.

Novak Webinar: Het belang van e-factureren via Peppol voor uw accountantskantoor!

Het invullen van de enquête kost ongeveer 15 minuten van uw tijd.

Het is wenselijk om de enquête in te (laten) vullen door een persoon, welke betrokken is bij de verwerking van administraties van uw cliënten. Daarnaast is het eveneens wenselijk dat de invuller betrokken is bij de interne financiële administratie.

Het eerste deel van de vragen is van algemene aard. Vervolgens worden vragen gesteld over de verwerking van de inkoop- en verkoopfacturen van uw cliënten. Het derde deel gaat over de verwerking van facturen van uw interne financiële administratie. Tot slot worden er vragen gesteld over PEPPOL.

Wij waarderen het zeer dat u de moeite wilt nemen om de vragenlijst in te vullen!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.